Wydarzenia

Pomoc dla pokrzywdzonych i stosujących przemoc w rodzinie

Data publikacji 10.08.2018

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej przypomina, że na terenie powiatu kolbuszowskiego osoby pokrzywdzone przemocą, jak również stosujące przemoc, mogą uzyskać pomoc w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej jak również Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Kolbuszowej.

Zapewnienie  ochrony rodzinie przed zagrożeniami płynącymi z zewnątrz i wewnątrz, w tym zwłaszcza przed przemocą ze strony osób najbliższych jest priorytetowym zadaniem instytucji i władz państwowych. Zadania te realizowane są m.in. poprzez „ Krajowy  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.
 
Przypominamy, że osoby pokrzywdzone przemocą w rodzinie jak również sprawcy przemocy mogą uzyskać pomoc w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.
 
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Kolbuszowej w ramach prowadzonej działalności  w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie prowadzi  m.in. konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy, grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, pracę środowiskową i monitoring rodzin dotkniętych problemem przemocy oraz konsultacje terapeutyczne dla osób stosujących przemoc. Realizowany jest również specjalny program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. Programy realizowane są w grupach wolnościowych. Nabór prowadzony jest przez pracowników PCPR, przy współudziale innych instytucji. Ponadto w PCPR realizowane są także konsultacje indywidualne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Bliższych informacji nt. programu można uzyskać w tej placówce:
 
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
36-100 Kolbuszowa
ul.11-go Listopada 10
Tel/fax. 017 744 57 59

 
Aktualny wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadaniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony