"Problem zaśmiecania ulicy Janka Bytnara" - debata ewaluacyjna - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

"Problem zaśmiecania ulicy Janka Bytnara" - debata ewaluacyjna

Data publikacji 25.10.2019

Wprowadzenie strefy wolnej od dymu tytoniowego, zwiększenie liczby koszy na śmiecie oraz częstsze patrole policji i straży miejskiej na ulicy Janka Bytnara to m.in. efekt debaty społecznej, która odbyła się w marcu br. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Wczoraj podczas spotkania ewaluacyjnego policjanci wraz z uczestnikami debaty podsumowali podjęte w tej sprawie działania. Wprowadzone zmiany mają służyć nie tylko bezpieczeństwu mieszkańców tej ulicy, ale również wszystkim innym, którzy będą korzystać z tej przestrzeni publicznej.

Spotkanie odbyło się wczoraj w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Nie zabrakło na nim przedstawicieli instytucji, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy ulicy Janka Bytnara, mieszkańców,  dyrekcji szkoły wraz z dyrektor Grażyną Pełką, nauczycieli oraz uczniów. Kolbuszowską jednostkę reprezentowała mł.insp. Marzena Woźnik I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej, kom. Jolanta Skubisz-Tęcza oraz mł.asp. Beata Chmielowiec. Celem debaty było omówienie i podsumowanie działań wynikających z realizacji wniosków sformułowanych na spotkaniu dotyczącym zaśmiecania ulicy Janka Bytnara w dniu 7 marca 2019 r.

Jednym z najistotniejszych wniosków jakie udało się zrealizować jest wprowadzenie strefy wolnej od dymu na ulicy Janka Bytnara. Uchwałą z dnia  29 sierpnia 2019r.  kolbuszowscy radni  ustanowili na tej ulicy strefę wolną od dymu tytoniowego. Po zakończeniu procedury legislacyjnej, ulica zostanie odpowiednio oznakowana. Tym samym, niestosowanie się do zakazu palenia w wyznaczonym miejscu będzie stanowić wykroczenie i skutkować nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł.
 
W ramach zgłoszonych wniosków zwiększono również liczbę koszy na śmieci na tej ulicy. W maju br. została także przeprowadzona kontrola w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami koncesji na sprzedaż alkoholu przez placówki handlowe znajdujące się w okolicy szkoły. Przedstawiciele Urzędu Gminy i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonariusz Policji  nie stwierdzili nieprawidłowości w tym zakresie.  

W odpowiedzi ma wnioski mieszkańców oraz przedsiębiorców, ulica Janka Bytnara jest też regularnie patrolowana zarówno przez policjantów jak też strażników miejskich. W dalszych planach, na których realizację trzeba będzie poczekać jest również realizacja kolejnego wniosku tj. objęcie ulicy monitoringiem miejskim.

Swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące w/w wniosków zgłaszali uczestnicy spotkania. Nie zabrakło również głosów i opinii zgromadzonej młodzieży.

Wyrażamy nadzieję, że spotkania i podjęte dzięki nim działania przyczynią się do ograniczenia lub rozwiązania problemu zaśmiecania na tej ulicy, dzięki czemu nie tylko mieszkańcom ale również wszystkim innym korzystającym z tej przestrzeni publicznej będzie żyło się czyściej i bezpieczniej.    

  • zdjęcia z debaty społecznej z dnia 24.10.2019r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej
  • zdjęcia z debaty społecznej z dnia 24.10.2019r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej
  • zdjęcia z debaty społecznej z dnia 24.10.2019r. w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej