Mapy zagrożeń

Mapa zagrożeń - wnioski i propozycje działań

Data publikacji 21.03.2016
Lescy policjanci spotykali się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.
 
Od początku lutego na terenie powiatu leskiego – w gminach i na osiedlach - organizowane były konsultacje społeczne, w trakcie których policjanci gromadzili informacje i spostrzeżenia od obywateli, które posłużą do stworzenia „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". 
 
Stworzenie map zagrożeń ma zobrazować stan bezpieczeństwa na danym obszarze, wskazując zagrożenie przestępczością określonego rodzaju, szczególnie uciążliwymi wykroczeniami czy patologiami. Ma też wskazać miejsca bezpieczne. Mając pełny i rzetelny obraz, policja może lepiej dostosować swoje działania, np. częściej kierować w takie miejsca patrole. 
 
Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji w powiecie leskim:
 
W okresie od styczenia do marca na terenie naszego powiatu przeprowadzono 33 konsultacji społecznych na temat "Map zagrożeń bezpieczeństwa". Trzy takie spotkania odbyły się na poziomie powiatowym, a trzydzieści na poziomie lokalnym w gminach i na terenach osiedli. W konsultacjach wzięło udział ok. 500 mieszkańców powiatu leskiego.
 
Jakie wnioski i propozycje działań zgłaszali mieszkańcy naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych- kliknij poniżej.
 
  1. Konsultacje powiatowe w Komendzie Powiatowej Policji w Lesku
  2. Konsultacje w gminie Lesko
  3. Konsultacje w gminie Olszanica
  4. Konsultacje w gminie Solina
  5. Konsultacje w gminie Baligród
  6. Konsultacje w gminie Cisna
 
 
Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy):
 
mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl 
 
W sprawie "Map zagrożeń" można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji. W najbliższym czasie spotkania konsultacyjne będą kontynuowane przez leskich policjantów.
 
Powrót na górę strony