Wydarzenia

Przemoc w rodzinie- gdzie szukać pomocy

Data publikacji 01.08.2018

Zgodnie z zadaniami zawartymi w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na terenie powiatu leskiego.

Wykaz instytucji, które oferują pomoc na terenie powiatu leskiego:


-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, tel. 13/4939095, pcpr@powiat-leski.pl


-Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, ul. Jana Pawła II 18 B tel. 13/4927252 lub 13/4927253 sos@starostwolesko.home.pl


-Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich „Nasza szansa” w Lesku,  adres do korespondencji: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie SOS w Lesku, ul. Jana Pawła II 18 B, 38-600 Lesko, tel. 601556455 skbnaszaszansa@gmail.com


-Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, tel. 13/4696651, mgopslesko@interia.pl


-Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie w Polańczyku , ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk Urząd Gminy- I piętro tel. 13/4692118 w.67 (prawnik 2 razy w miesiącu, drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od 15.30 do 17.00, psycholog 1 raz w miesiącu, drugi wtorek miesiąca od 15.30 do 17.00)


-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej, 38-607 Cisna 49, tel. 13/4686338 w.63 gopscisna@onet.pl  (1 i 3 środa miesiąca od godziny 16.00 do 19.00)

Powrót na górę strony