Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku - Kontakt - Policja Podkarpacka

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

37-300 Leżajsk,

ulica Marii Curie-Skłodowskiej 2

www.podkarpacka.policja.gov.pl
Numer alarmowy 997

Obsługa zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przejęta przez:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112

Centrala 17 240 63 99 całodobowo
Dyżurny

17 240 63 10

 

całodobowo

 

Fax

17 240 63 19

całodobowo
Sekretariat Komendanta 17 240 63 05 -------
Posterunek Policji  w Grodzisku Dolnym 37-306 Grodzisko Dolne 280 17 240 63 71
Zespół Dzielnicowych w Kuryłówce 37-303 Kuryłówka 441 17 240 63 12 lub 17 240 63 44
Komisariat Policji w Nowej Sarzynie

37-310 Nowa Sarzyna,

ul. Chemików 3a

17 240 63 73 lub 17 241 32 97