Struktura Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku

MŁ. INSP. JANUSZ MOKRZYCKI

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W LEŻAJSKU

Służbę w Policji pełni od 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie
 • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
 • Od 16. 03. 2016 roku I Zastępca Komendanta Powiatowego W Lubaczowie

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

 

MŁ. INSP. ARTUR WASIUTA

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W LEŻAJSKU

Służbę w Policji pełni od 1999 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Praw Człowieka
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu
 • od 01.04.2022 – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

 

 

 

 

 

 

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy
przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 14.00 - 16.00


Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: 
lezajsk@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

 

 

WYKAZ TELEFONÓW

 

Sekretariat

Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku

tel. 47 822 23 05

fax 47 822 23 09

 

Oficer Prasowy

młodszy aspirant Miłosz Krzywonos

tel. 47 822 23 43

 tel. kom. 510 997 452

     e-mail: milosz.krzywonos@rz.policja.gov.pl

 

Zespół Dyżurnych

tel. alarmowe 997 lub 112

tel. 47 822 23 10

fax 47 822 23 19

 

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 

Sekretariat

tel. 47 822 23 21

 

Naczelnik

podinspektor Krzysztof Farion

tel. 47 822 23 40

 

Zastępca Naczelnika

aspirant sztabowy Tomasz Potejko

tel. 47 822 23 55

 

Zastępca Naczelnika

aspirant sztabowy Paweł Niemczyk

tel. 47 822 23 42

 

Zespół Ruchu Drogowego

tel. 47 822 23 50

 

 

Rewir Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku

 

Kierownik

aspirant sztabowy Dariusz Pietrzyk

tel. 47 822 23 12

 

 

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik

podinspektor Artur Szkodziński

tel. 47 822 23 20

 

 Zastępa Naczelnika

komisarz Rafał Młynarski

tel. 47 822 23 30

 

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej

tel. 47 822 23 28

 

 

Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 47 822 23 60

tel. 47 822 23 61

 

 

Zespół Łączności i Informatyki

tel. 47 822 23 91

tel. 47 822 23 92

 

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

tel. 47 822 23 80

tel. 47 822 23 84

 

 

Zespół d/s Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 822 23 63

tel. 47 822 23 64

 

 

Jednoosobowe Stanowisko d/s Bezpieczeństwa Informacji

tel. 47 822 23 33

 

 

Jednoosobowe Stanowisko d/s BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

tel. 47 822 23 77

 

________________________________________________________________________

 

Komisariat Policji w Nowej Sarzynie

 

Sekretariat

tel. 47 822 25 30

fax 47 822 23 73

 

Komendant Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie

komisarz Daniel Szary

tel. 47 822 25 31

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie

aspiant sztabowy Marek Tworkowski

tel. 47 822 25 32

 

________________________________________________________________________

 

Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym

 

Kierownik Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym

 aspirant sztabowy Mariusz Rupa

tel. 47 822 25 21

fax. 47 822 23 71

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony