Struktura Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku

Data publikacji 27.08.2012

 

 Komendant Powiatowy Policji

w Leżajsku

inspektor Zenon WIERZCHOWSKI

 

tel. 47 822 23 01

 

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy
przyjmuje strony w każdy wtorek w godz. 14.00 - 16.00


Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: 
lezajsk@rz.policja.gov.pl

Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

 

 

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Leżajsku

komisarz Tyberiusz ŁABUZ

 

tel. 47 822 23 02

 

Sekretariat

Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku

 

tel. 47 822 23 05

fax 47 822 23 09

 

Oficer Prasowy

 

aspirant sztabowy Tomasz Potejko

 

tel. 47 822 23 43

tel. kom. 510 997 452

     e-mail: Tomasz.potejko@rz.policja.gov.pl

 

 

Zespół Dyżurnych

 

tel. alarmowe 997 lub 112

tel. 47 822 23 10

fax 47 822 23 19

 

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 

Sekretariat

tel. 47 822 23 21

 

Naczelnik

nadkomisarz  Krzysztof Farion

tel. 47 822 23 40

 

Zastępca Naczelnika

podinspektor Adam Kopacz

tel. 47 822 23 55

 

Zastępca Naczelnika

podinspektor Jarosław Grzeliński

tel. 47 822 23 55

 

 

Zespół Ruchu Drogowego

tel. 47 822 23 50

 

 

Rewir Dzielnicowych  KPP w Leżajsku

 

Kierownik

aspirant sztabowy Dariusz Pietrzyk

tel. 47 822 23 12

 

 

Wydział Kryminalny

 

Naczelnik

podinspektor  Artur Szkodziński

tel. 47 822 23 20

 

 Zastępa Naczelnika

p.o. komisarz Rafał Młynarski

tel. 47 822 23 30

 

Zespół Techniki Kryminalistycznej 

tel. 47 822 23 28

 

 

Zespół Kadr i Szkolenia

tel. 47 822 23 60

tel. 47 822 23 61

 

 

Zespół Łączności i Informatyki

tel. 47 822 23 91

tel. 47 822 23 92

 

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

tel. 47 822 23 80

tel. 47 822 23 84

 

 

Zespół d/s Ochrony Informacji Niejawnych

tel. 47 822 23 63

tel. 47 822 23 64

 

 

Jednoosobowe Stanowisko d/s Bezpieczeństwa Informacji

tel. 47 822 23 33

 

 

 

Jednoosobowe Stanowisko d/s BHP i Ochrony Przeciwpożarowej

tel. 47 822 23 77

 

________________________________________________________________________

 

Komisariat Policji w Nowej Sarzynie

Sekretariat

tel. 47 822 25 30

fax 47 822 23 73

 

 

Komendant

komisarz Grzegorz Banaś

tel. 47 822 25 31

 

Zastępca Komendanta

 podkomisarz Daniel Szary

tel. 47 822 25 32

 

________________________________________________________________________

 

Posterunek Policji w Grodzisku Dolnym

 

Kierownik

 aspirant sztabowy Mariusz Rupa

tel. 47 822 25 21

fax. 47 822 23 71

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony