Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie

Dzielnicowy

aspirant sztabowy Benedykt Borkowski

Rejon służbowy RZ-RLE-0103-001M -  tel. 47 822 25 37, tel. kom. 571 203 257
e-mail: dzielnicowy.nowa-sarzyna1@rz.policja.gov.pl

Uwaga!  W  przypadku potrzeby pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub  997.

Obejmuje ulice: Miazgi, Podleśna, Piaskowa, Słoneczna, Kościuszki, Kolejowa, Targowa, Korczaka, Matejki, Jordana, Mickiewicza, Sienkiewicza, Kopernika, Jana Pawła II, KEN, Konopnickiej, Prusa, Traugutta, Sikorskiego,  Żeromskiego, Chopina, Królowej Jadwigi, Skłodowskiej, Sobieskiego, Azalii Pontyjskiej, Ogrodowa,
Ks. Popiełuszki, 1-go Maja, Piłsudskiego, Rejtana, Br. Śniadeckich, Chemików, Łukasiewicza, Leśna.

 

Plan działania priorytetowego realizowany na okres od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje:

Nowym, ujawnionym zagrożeniem w mieście Nowa Sarzyna wymagającym podjęcia działań długoterminowych jest występowanie przypadków niszczenia mienia – infrastruktura rekreacyjna, graffiti, spożywania alkoholu i zaśmiecania na terenie placów zabaw znajdujących się w obrębie ulic T.Rejtana, Chemików i Braci Śniadeckich w Nowej Sarzynie. Mieszkańcy przyległych bloków a w tym użytkownicy obiektów są oburzeni tym faktem, oczekują podjęcia zdecydowanych działań w kierunku eliminacji tego zjawiska. Sytuacje te zgłaszano również z pośrednictwem KMZB oraz bezpośrednio dzielnicowemu.

 

 

młodszy aspirant Paweł Kowalczyk

Rejon służbowy RZ-RLE-0103-002W - tel. 47 822 25 37, tel. kom. 572 908 579 
e-mail: dzielnicowy.nowa-sarzyna2@rz.policja.gov.pl

Uwaga!  W  przypadku potrzeby pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub  997.

Obejmuje miejscowości: Sarzyna, Ruda Łańcucka, Łukowa, Jelna.

 

Plan działania priorytetowego realizowany na okres od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje:

Jednym z zagrożeń w miejscowości Łukowa wymagającym podjęcia działań długoterminowych jest gromadzenie się w rejonie grzybka przy OSP Łukowa osób nadużywających napojów alkoholowych i dopuszczających się związanego z tym procederu zaśmiecania terenu przyległego, żebractwa, zakłócania ładu i porządku publicznego. Do popełniania tych wykroczeń dochodzi we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia. Mieszkańcy są oburzeni tym faktem, oczekują podjęcia zdecydowanych działańw kierunku eliminacji tego zjawiska. Osoby nadużywające alkohol spożywają go w jejonie grzybka przy OSP Łukowa.

 

 

   aspirant Jacek Paul

Rejon służbowy RZ-RLE-0103-003W - tel. 47 822 25 37, tel. kom. 572 908 580

e-mail: dzielnicowy.nowa-sarzyna3@rz.policja.gov.pl

Uwaga!  W  przypadku potrzeby pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub  997.

Obejmuje miejscowości:  Wola Zarczycka, Łętownia, Wólka Łętowska, Tarnogóra.

 

Plan działania priorytetowego realizowany na okres od 1.07.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmuje:

Jednym z zagrożeń w miejscowości Wola Zarczycka  wymagającym podjęcia działań długoterminowych jest gromadzenie się w rejonie grzybka i placu zabaw w rejonie Poczty  osób nadużywających napojów alkoholowych i dopuszczających się związanego z tym procederu zaśmiecania terenu przyległego, zakłócania ładu i porządku publicznego. Do popełniania tych wykroczeń dochodzi we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia. Mieszkańcy są oburzeni tym faktem, oczekują podjęcia zdecydowanych działańw kierunku eliminacji tego zjawiska.

 

 

Pliki do pobrania

  • 154.06 KB
Powrót na górę strony