Tysiąc zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Tysiąc zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 30.06.2020

Już tysiąc zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowali leżajscy policjanci. Spośród zgłoszonych od początku funkcjonowania tej aplikacji zagrożeń, ponad 60 procent to zgłoszenia potwierdzone. Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy naszego powiatu mają realny wpływ na lokalne bezpieczeństwo, wskazując miejsca, gdzie może dochodzić do zachowań niezgodnych z prawem.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całym kraju od września 2016 r. Stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy naszego powiatu mają realny wpływ na lokalne bezpieczeństwo, wskazując miejsca, gdzie może dochodzić do zachowań niezgodnych z prawem.

Od początku funkcjonowania tej aplikacji na terenie powiatu leżajskiego mieszkańcy 1000 razy zgłaszali swoje spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Ponad 60 procent z nich - 671 przypadków - to zgłoszenia potwierdzone.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło:

  • przekraczania dozwolonej prędkości (352 zgłoszenia),

  • nieprawidłowego parkowania (116 zgłoszeń),

  • spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (105 zgłoszeń),

  • używanie środków odurzających (79 zgłoszeń),

  • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją ( 78 zgłoszeń),

  • wałęsające się bezpańskie psy (51 zgłoszeń),

  • dzikie wysypiska śmieci (43 zgłoszenia),

  • niewłaściwa infrastruktura drogowa (41 zgłoszeń).

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji należy dzwonić na numer alarmowy.

Więcej na temat korzystania z tego narzędzia można przeczytać na stronie:

 http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/72288,Krajowa-Mapa-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html.