Wydarzenia

Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji 08.08.2022

Realizując zadania zawarte w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu lubaczowskiego.

Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadnieniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych:  Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W przygotowanym informatorze znajduje się:
•     Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.
•    Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
•    Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
•    Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.
•    Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
•    Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
•    Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.
•     Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
•    Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022'' poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu lubaczowskiego.

1    MOPS w Lubaczowie    ul. Wyszyńskiego 4,
      37-600 Lubaczów.    (16) 632 90 45,
      +48 669 804 700    mops@lubaczow.pl
      biuro@mops.lubaczow.pl
2    GOPS w Lubaczowie    ul. Jasna 1,
      37-600 Lubaczów.    (16) 632 16 84
      wew. 19, 27, 30    gops@lubaczow.com.pl
3    MGOPS w Cieszanowie    ul. Rynek 1,
      37-611 Cieszanów.    (16) 631 15 71    mgops@cieszanow.eu
 
4    GOPS w Horyńcu-Zdroju    ul. Sobieskiego 2B,
      37-620 Horyniec-Zdrój.    +48 600 045 288
      +48 530 654 427
 
5    MGOPS w Narolu    ul. Józefowska 1,
      37-610 Narol.    (16) 631 70 32    mgops@narol.pl
 
6    MGOPS w Oleszycach    ul. Mickiewicza 12,
      37-630 Oleszyce.    (16) 631 51 32    mgops@oleszyce.pl
 
7    GOPS w Starym Dzikowie    ul. Kościuszki 86,
      37-632 Stary Dzików.    (16) 632 19 45    gopsstarydzikow@starydzikow.pl
 
8    GOPS w Wielkich Oczach    ul. Leśna 2,
      37-627 Wielkie Oczy.    (16) 631 01 92    gops@wielkieoczy.info.pl
 
INNE INSTYTUCJE
 
1    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie    ul. Piłsudskiego 8,
      37-600 Lubaczów.    (16) 736 20 87    pcpr@lubaczow.powiat.pl
 
2    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubaczowie    ul. Mickiewicza 45,
      37-600 Lubaczów.    (16) 632 13 78    poradnia@powiatlubaczowski.pl
 
3    Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia    ul. Kopernika 1,
      37-600 Lubaczów.    (16) 632 21 38    

KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
 
1    Lubaczów (teren miejski)    ul. Rynek 2/3,
      37-600 Lubaczów.    (16) 632 91 15    pelnomocnik@mkrpa.lubaczow.pl
 
2    Lubaczów (teren gminny)    ul. Jasna1,
      37-600 Lubaczów.    (16) 632 16 84 wew. 22  
 
3    Cieszanów    ul. Kościuszki 6/1
      37-611 Cieszanów.    (16) 631 10 76 wew. 320  
 
4    Horyniec-Zdrój    Al. Przyjaźni 5,
      37-620 Horyniec-Zdrój.    (16) 631 32 09
   
5    Narol    Lipsko, ul. Mogiłek 1,
      37-610 Narol.    (16) 631 70 19    krystyna.szajdecka@narol.pl
 
6    Oleszyce    ul. Mickiewicza 12,
      37-630 Oleszyce.    (16) 631 52 68  
 
7    Stary Dzików    ul. Kościuszki 86,
      37-632 Stary Dzików    (16) 631 80 02  
 
8    Wielkie Oczy    ul. Leśna 2,
      37-627 Wielkie Oczy.    (16) 631 01 92   
Na terenie powiatu lubaczowskiego można również zwrócić się o pomoc do koordynatora działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którym jest: mł. asp. Anna Hanus-Witko, tel. +48 47 8242 353, e-mail: anna.hanus-witko@rz.policja.gov.pl

Ponadto na terenie powiatu lubaczowskiego do dyspozycji osób uwikłanych w przemoc w rodzinie pozostają:
•    Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie
ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów, tel. 16/ 7362087, fax 16/ 7362092, e-mail: pcpr@lubaczow.powiat.pl czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.
Do jego głównych zadań należy: Udzielanie porad psychologicznych, pedagogicznych, prawnych oraz socjalnych ofiarom przestępstw, w tym przemocy w rodzinie, ich rodzinom oraz świadkom zdarzeń. Pomoc w przygotowaniu pism do policji, prokuratury, sądu oraz innych instytucji. Kierowanie zgłaszających się osób do właściwych jednostek samorządowych, rządowych, pozarządowych i in. Pomoc członkom rodzin pozostającym w trudnej sytuacji, niebędących wynikiem przemocy w rodzinie. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przemocy fizycznej i psychicznej.
•    Punkt Wsparcia Psychoterapeutycznego przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6/1, 37-611 Cieszanów, tel. 16/ 63111076 w. 320, e-mail: a.wazna@cieszanow.pl
Do głównych zadań zaliczyć należy profilaktykę alkoholową, terapię osób uzależnionych, terapię osób współuzależnionych, pomoc osobom uzależnionym i rodzinom, pomoc psychologiczna, wsparcie w procesie utrzymania abstynencji, pomoc w procedurze kierowania na leczenie odwykowe.
Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 12. Punkt wsparcia jest czynny w każdy wtorek w godzinach od 8 do 12.
•    Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, ul. Mickiewicza 12, 37-630 Oleszyce, tel. 787 766 028.
Punkt informacyjno-konsultacyjny ma za zadanie udzielanie pomocy osobom uzależnionym oraz osobom doznającym przemocy domowej i ich rodzinom. Przekazywanie informacji o możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy, wsparcie psychiczne, pomoc w kierowaniu na leczenie itp. Główną rolę pełni psychoterapeuta, specjalista psychiatrii uzależnień. Punkt jest czynny w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 16 do 18.
•    Punkt Konsultacyjny, ul. Kościuszki 83, 37-632 Stary Dzików, tel. 787 766 028 , e-mail: antoszlukaz@gmail.com
Konsultacje oraz psychoterapia osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Każda środa w godzinach od 8.00 do 11.00.

 

Powrót na górę strony