Wydarzenia

"Przyjazny pokój przesłuchań" w lubaczowskiej komendzie

Data publikacji 10.08.2022

„Przyjazny pokój przesłuchań” to pomieszczenie przeznaczone i specjalnie przystosowane do prowadzenia przesłuchań w warunkach przyjaznych osobie przesłuchiwanej, zapewniających jej możliwie największy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Po remoncie, taki pokój został również utworzony w lubaczowskiej komendzie.

„Przyjazny pokój przesłuchań” to nic innego, jak „Niebieski pokój” czyli miejsce pozwalające na bezstresowe przesłuchanie osób pokrzywdzonych, zwłaszcza gdy są nimi dzieci.

W wyniku porozumienia z Sądem Okręgowym w Przemyślu, taki pokój mógł również powstać w lubaczowskiej komendzie. Dzięki temu, dzieci będące ofiarą przestępstwa mogą być przesłuchiwane nie na sali sądowej, tylko w sprzyjających i przyjaznych warunkach. Warto też nadmienić, że pokój ten, niczym nie przypomina sali sądowej, urządzony jest „po domowemu” – osoba przesłuchiwana może usiąść na fotelu lub na kanapie i przebywa tylko w obecności sędziego i biegłego psychologa. Wyposażenie w meble, zakup miśków, książek oraz przyborów do pisania i malowania było możliwe dzięki wsparciu z Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaczowie, Horyńcu-Zdroju, Cieszanowie, Narolu i Wielkich Oczach.

Mimo „domowego komfortu” niebieski pokój jest wyposażony w mikrofony rejestrujące dźwięk oraz kamery rejestrujące obraz. Obok niebieskiego pokoju, znajduje się pomieszczenie techniczne, wyposażone w specjalistyczny sprzęt audiowizualny do rejestracji dźwięku i obrazu, a także przekazujący nagrania na bieżąco do sali sądowej.

Przesłuchanie w takiej formie ma wiele pozytywnych skutków – nie tylko pozwala organom na pozyskanie wiarygodnego materiału dowodowego, ale przede wszystkim nie rodzi u osoby przesłuchiwanej negatywnych skutków w tym stresu. Od lutego br. w „Niebieskim pokoju” odbyło się już 10 przesłuchań małoletnich.

mtp

  • Fot KPP Lubaczów
  • Fot KPP Lubaczów
  • Fot KPP Lubaczów
  • Fot KPP Lubaczów
  • Fot KPP Lubaczów
  • Fot KPP Lubaczów
Powrót na górę strony