Wydarzenia

Spotkanie z młodzieżą w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu

Data publikacji 08.02.2023

Policjantka zajmująca się profilaktyką z lubaczowskiej komendy, spotkała się z uczniami Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie i rozmawiała z nimi o bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Spotkanie podyktowane było obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu, który w tym roku przypadł na dzień 7 lutego. Celem spotkania było propagowanie działań na rzecz bezpiecznego i świadomego dostępu młodzieży do zasobów internetowych, a także przypomnienie o niebezpieczeństwach czyhających w sieci.

O bezpiecznym poruszaniu się w cyberprzestrzeni internetowej z uczniami Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie rozmawiała policjantka zajmująca się profilaktyką w lubaczowskiej komendzie mł. asp. Anna Hanus-Witko. Głównym tematem spotkania była cyberprzemoc, jako przykład współczesnego internetowego zagrożenia dla młodych ludzi.  

Spotkania realizowane w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, mają na celu zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych.

Uczniowie dowiedzieli się na jakie zagrożenia w Internecie należy zwracać szczególną uwagę oraz tego jakich sytuacji należy się wystrzegać, aby nie stać się łatwym celem cyberprzestępców. Funkcjonariuszka przestrzegała młodzież przed przesyłaniem osobom nieznajomym zdjęć i filmów, a także informacji, które ktoś mógłby wykorzystać do popełnienia przestępstwa.

Podczas spotkania poruszony został również temat o odpowiedzialności nieletnich, jaka wiąże się ze złymi zachowaniami w Internecie, przypominając, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna, a każde użycie komputera zostawia ślady. Na zakończenie zajęć, policjantka zaapelowała do uczniów o rozsądek i racjonalne korzystanie z Internetu.

  • Policjantka prezentująca młodzieży, która siedzi na krzesłach zagadnienie dotyczące cyberprzemocy.
  • Młodzież siedząca na krzesełkach i słuchająca wykładu.
  • Policjantka rozmawiająca z młodzieżą, która siedzi w sali na krzesłach.
Powrót na górę strony