Wydarzenia

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 18.02.2023

Przed nami Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 20 do 26 lutego 2023 r., informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze policji, czyli osoby, które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuraturami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.

Coroczna organizacja obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, wiąże się z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, które wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku. 22 lutego został ustanowiony "Dniem Ofiar Przestępstw".

W ramach obchodzonego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, od 20 do 26 lutego 2023 roku, w komendach miejskich i powiatowych na Podkarpaciu wyznaczone będą dyżury. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać pomoc i bezpłatne porady. Dyżurujący policjanci będą także kierować pokrzywdzonych, w celu uzyskania dalszego wsparcia, do podmiotów, które świadczą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 14, zainteresowane osoby będą mogły uzyskać informację o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach oraz dostępnych rozwiązaniach prawnych.

Lista organizacji znajduje się na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy. 

(źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości)

ahw

Powrót na górę strony