Wydarzenia

Przemoc w rodzinie- gdzie szukać pomocy

Data publikacji 02.08.2018

Zjawisko przemocy jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny, jak i poszczególnych ich członków. Często ofiary cierpią w milczeniu całymi latam. Nie wstydźmy się szukać pomocy. Zareagujmy nim będzie za późno.

Zgodnie z zadaniami zawartymi w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" opracowany został aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w tym prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Na terenie powiatu lubaczowskiego są to następujące instytucje:

Ośrodki Pomocy Społecznej powiatu lubaczowskiego–
 siedziby zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie :

1. MOPS Lubaczów – ul. Wyszyńskiego 4, tel. 16 632 90 45
2. GOPS Lubaczów – ul. Jasna 1, tel. 16 632 16 84 wew. 27
3. MGOPS Cieszanów – ul. Rynek 1    , tel. 16 632 86 80
4. GOPS Horyniec – Zdrój  - ul. Sobieskiego 2 B, tel. 16 631 32 09
5. MGOPS Narol – ul. Józefowska 1, tel. 16 631 70 32
6. MGOPS Oleszyce – ul. Mickiewicza 12, tel. 16 631 51 32
7. GOPS Stary Dzików – ul. Kościuszki 86, tel. 16 632 19 45

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Lubaczowie, ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów tel.  (16) 736 20 87

  •     pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna dla osób dotkniętych przemocą domową oraz będących w sytuacji kryzysowej
  •     oferuje program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, realizowany przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar przemocy w rodzinie w Korytnikach

 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - Lubaczów, ul. Mickiewicza 45, tel. 16 632 13 78

  •     pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci dotkniętych przemocą oraz będących w sytuacji kryzysowej


Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia -  Lubaczów, ul. Kopernika 1  tel. 16 632 21 38

mtp

Powrót na górę strony