Mapy zagrożeń

Konsultacje społeczne - propozycje i wnioski mieszkańców powiatu

Data publikacji 21.03.2016

Mieleccy policjanci spotkali się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.  Wnioski zebrane w czasie przeprowadzonych konsultacji społecznych służą tworzeniu mapy zagrożeń, która funkcjonować będzie jako narzędzie dokładnie definiujące zagrożenia oraz będzie podstawą do jeszcze efektywniejszego dyslokowania sił policyjnych na terenie naszego powiatu.


W lutym br. podczas procesu tworzenia mapy zagrożeń na terenie powiatu mieleckiego policjanci zorganizowali siedem spotkań-konsultacji społecznych, w których udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji działających na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz mieszkańcy gmin powiatu mieleckiego.


Z ramienia Policji każdorazowo w spotkaniu brał udział I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu podinsp. Andrzej Swół lub Zastępca Komendanta podinsp. Lesław Zdziebło, a także Komendanci Komisariatów Policji, Naczelnicy KPP Mielec oraz Kierownicy Posterunku i Rewirów Dzielnicowych i oficer prasowy mieleckiej jednostki policji.


Policjanci podczas konsultacji zbierali wnioski i gromadzili wiedzę o miejscach szczególnie zagrożonych na terenie powiatu oraz wszystkich gmin. Uczestnicy konsultacji bardzo chętnie mówili o miejscach, gdzie występują zagrożenia w ruchu drogowym oraz zagrożenia społeczno-patologiczne szczególnie zagrażające dzieciom i młodzieży.


Wnioski i propozycje działań, które zgłaszali mieszkańcy naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych - kliknij poniżej:

 

  1. Konsultacje społeczne w gminie Tuszów Narodowy
  2. Konsultacje społeczne w gminie Radomyśl Wielki
  3. Konsultacje społeczne w gminie Wadowice Górne
  4. Konsultacje społeczne w gminie Przecław
  5. Konsultacje społeczne w gminie Borowa
  6. Konsultacje społeczne w gminie Czermin
  7. Konsultacje społeczne w Mielcu

 

Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy):


mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl

 

W sprawie "Map zagrożeń" można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji.


W najbliższym czasie spotkania konsultacyjne odbędą się w Książnicach, Dulczy Małej, oraz Padwi Narodowej kolejno w dniach 21, 23 i 24 marca br.

Powrót na górę strony