Wydarzenia

Przemoc w rodzinie - gdzie szukać pomocy

Data publikacji 09.08.2022

Realizując zadania zawarte w „Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu niżańskiego.

Realizując zadania zawarte w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022'' poniżej zamieszczamy informacje dotyczące podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie powiatu niżańskiego.

 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3 maja 8 czynny poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30. Tel. 0-15, 841 25 27 email: pik@ops-nisko.pl,
 • Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku, ul. Mickiewicza 4, czynne: środa: 10:00 - 15:00, czwartek: 13:00-18:00 piątek:13:00-18:00,
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                Ośrodek Interwencji Kryzysowej (Caritas Diecezji Sandomierskiej) - 7 dni w tygodniu całodobowo - ul. Rzeszowska 35. Osoba prowadząca placówkę: siostra Honorata Klonowska tel. 0-15, 649-21-86, 667 033 511. Placówka świadczy usługi w zakresie: pomocy psychologicznej i prawnej, przyjmuje kobiety w ciąży na okres 3 miesięcy przed porodem i 3 miesięcy po porodzie, przyjmuje bezdomne kobiety, kobiety i dzieci w sytuacjach kryzysowych – przemoc domowa, tel. 15 649 21 86, 607 302 198 (całodobowo), oikrudnik@wp.pl, oikrudnikns@wp.plul, oikrudnikns@wp.pl
 • Katolickie  Centrum  Pomocy Rodzinie w Nisku – psycholog 730537164
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 0-15, 841 27 73 37-400 Nisko, ul. Paderewskiego 4, czynna poniedziałek-piątek 7.30-14.00. Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół powiatu niżańskiego.
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pcpr.nisko@gmail.com, tel.: 0-15, 841 63 68, 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 czynne poniedziałek-piątek 8.00-15.30. Pomoc psychologiczna zarówno osobom dorosłym jak i dzieciom oraz pomoc finansowa.
 • Poradnia Leczenia Uzależnień 0-15, 841 68 31, 37-400 Nisko, ul. Wolności 54 czynna poniedziałek-piątek 7.00-15.00 Pomoc psychologiczna.
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, opsnisko@ops-nisko.pl, te;.: 0-15, 841 23 34, 841 46 38 37-400 Nisko ul. 3 Maja 10 czynny poniedziałek-piątek 7.00-15.00, Pomoc finansowa i rzeczowa
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nisku ul. 3 Maja 32, Tel. 0-15 841 5805
 • Powiatowy Klub Integracji Społecznej - 37-400 Nisko, Plac Wolności 4 - tel.: 158413979 -pkis.integracja@gmail.com
 • Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku - 37-400 Nisko, 3-go Maja 8,  - tel.:  15 8412527
 • Powiat Nizański - pomoc prawna - poniedziałek 11.30-15.30, czwartek, 8.00-12.00 - ul. Kilińskiego 19, 883 450 012  npp@powiatnizanski.pl


Wykaz instytucji i organizacji zajmujących się zagadnieniem przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego zamieszczony jest na stronach internetowych:  Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.


 

Powrót na górę strony