Mapy zagrożeń

Mapa zagrożeń - wnioski i propozycje

Data publikacji 21.03.2016

Przeworscy policjanci w lutym br. spotykali się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Mapy Zagrożeń”. Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.
 
Od początku lutego na terenie powiatu przeworskiego organizowane były konsultacje społeczne w trakcie, których gromadzono informacje i spostrzeżenia od lokalnej społeczności, a następnie uwzględniano je podczas tworzenia „Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Ideą tworzenia map jest zobrazowanie występujących zagrożeń i dostosowanie działań policji w celu ich przeciwdziałania.   
 
Podsumowanie przeprowadzonych konsultacje w powiecie przeworskim:
 
w lutym na terenie naszego powiatu przeprowadzono łącznie 21 konsultacji społecznych na temat „Map zagrożeń bezpieczeństwa”. Konsultacje odbywały się na poziomie powiatowym i lokalnym wzięło w nich udział blisko 600 mieszkańców powiatu przeworskiego.
 
Wnioski i propozycje działań zgłaszali mieszkańcy naszego powiatu podczas zrealizowanych konsultacji społecznych- kliknij poniżej.

 

1. Konsultacje społeczne w Starostwie Powiatowym w Przeworsku
2. Konsultacje społeczne w Komendzie Powiatowej Policji w Przeworsku
3. Konsultacje Społeczne na terenie gminy Gać

4.  Konsultacje Społeczne na terenie gminy Przeworsk

5. Konsultacje Społeczne na terenie gminy Adamówka

6. Konsultacje Społeczne na terenie gminy Jawornik Polski

7. Konsultacje Społeczne na terenie miasta i gminy Kańczuga

8.  Konsultacje Społeczne na terenie miasta i gminy Sieniawa

9.  Konsultacje Społeczne na terenie gminy Zarzecze

10. Konsultacje Społeczne na terenie gminy Tryńcza

 

Przypominamy, że każdy może pomóc w tworzeniu map zagrożeń bezpieczeństwa przesyłając informacje na specjalnie uruchomioną skrzynkę kontaktową poczty elektronicznej (w informacji należy wskazać, którego powiatu lub gminy dotyczy).


mapa.zagrozen@rz.policja.gov.pl

 

W sprawie "Map zagrożeń" można też kontaktować się ze swoim dzielnicowym lub z najbliższą jednostką policji. W najbliższym czasie spotkania konsultacyjne będą kontynuowane przez przeworskich policjantów.
 

 

Powrót na górę strony