Struktura

Data publikacji 17.10.2008

MŁODSZY INSPEKTOR MARIUSZ KULAGA

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W PRZEWORSKU

Służbę w Policji pełni od 1999 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Europeistyka (Uniwersytet Rzeszowski), Kontrola w Administracji Publicznej (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie), a także  Zarządzanie Jednostką Organizacyjną w Administracji Publicznej (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie).

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

  • Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  • Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  • od 25.05.2020 – Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
  • Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

 Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku

telefon: 47 82 43 305
fax:   47 82 43 309

 

 W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy przyjmuje

 w każdy wtorek w godz. 14.00 - 16.00

 

 

 Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: przeworsk@rz.policja.gov.pl Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).
 

 
KOMISARZ TOMASZ KOBA

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PRZEWORSKU

Służbę w Policji rozpoczął w 2007 roku. Jest absolwentem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył ponadto studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w jednostkach publicznych i samorządowych (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna  w Jarosławiu).

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

     •    Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Sieniawie
     •    Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kańczudze
     •    od 01.02.2020 – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

     •    Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 

 

 

 

 Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku

 

asp. szt. Justyna Urban

tel: 47 82 43 352

tel. kom: 510-997-577

 

   e-mail: justyna.urban@rz.policja.gov.pl


 


Służby Dyżurne
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku


telefon : 47 82 43 310
fax:   47 82 43 319

 


Policyjny Telefon Zaufania:

47 82 43 370

 

NACZELNIK WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

podinsp. Wojciech Biały


tel: 47 82 43 320
fax: 47 82 43 329KIEROWNIK REFERATU DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZEGO

podkom. Wacław Sikora

tel:47 82 43 321

 

KIEROWNIK REFERATU OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZEGO

asp. szt. Rafał Trojnar

tel: 47 82 43 330


 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego

 

nadkom. Mariusz Uberman   

tel: 47 82 43 340

 

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

podkom. Maciej Maziarz

    tel: 47 82 43 350


 

 

 ZASTĘPCA NACZELNIKA WDZIAŁU PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

  podkom. Andrzej Stęc

   tel: 47 82 43 342

 

 

 

KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W KAŃCZUDZE

 

kom. Mirosław Statek

telefon: 47 82 43 541

 


   ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W KAŃCZUDZE

 

asp. szt. Rafał Wrona

telefon: 47 82 43 542

 

  

 
KOMENDANT KOMISARIATU POLICJI W SIENIAWIE


  podinsp. Bogusław Pisarczyk

telefon: 47 82 43 531

  

ZASTĘPCA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI W SIENIAWIE

kom. Antoni Rzeczyca  

telefon: 47 82 43 532

 

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W TRYŃCZY

mł.asp.  Agnieszka Brzyska

telefon: 47 82 43 521

Powrót na górę strony