Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Posterunku Policji w Besku

POSTERUNEK POLICJI W BESKU

Besko ul, Podkarpacka 5
tel. 47 82 96 550
Obsługuje rejon gmin Besko i Zarszyn, jest podzielony na 2 dzielnice


 Kierownik- asp. szt. Marcin Szczepański
tel. 47   82 96 551

 


DZIELNICOWI:

 

REJON NR 13
sierż. Michał Sokołowski

dzielnicowy.besko2@rz.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia  o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę  w godzinach swojej służby. 
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112   lub  13 46 57 310.

 

tel. 47 82 96 555

tel. 572 908 670

MIEJSCOWOŚCI:
Besko, Mymoń, Nowosielce, Odrzechowa, Pastwiska, Poręby

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r.-30.06.2023 r. obejmuje: poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie ul. Starowiejskiej w Besku poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętych zakazem, zakłócaniem porządku publicznego, zaśmiecaniem miejsc dostępnych dla publiczności oraz dewastacją mienia.

REJON N NR 14
st. sierż. Barbara Milczanowska

dzielnicowy.besko1@rz.policj.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia  o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę  w godzinach swojej służby. 
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112   lub  13 46 57 310.

 

tel. 47 82 96 554

tel. 572 908 669

MIEJSCOWOŚCI:
Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Pielnia, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska, Zarszyn

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.01.2023 r.-30.06.2023 r. obejmuje:poprawę stanu bezpieczeństwa w rejonie ul. Szkolnej w Zarszynie, poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk, takich jak spożywanie napojów alkoholowych w miejscu objętych zakazem, zakłócaniem porządku publicznego, zaśmiecaniem miejsc dostępnych dla publiczności oraz dewastacją mienia.

 

Powrót na górę strony