Twój Dzielnicowy

Dzielnicowi Posterunku Policji w Besku

POSTERUNEK POLICJI W BESKU

Besko ul, Podkarpacka 5
tel. 47 82 96 550
Obsługuje rejon gmin Besko i Zarszyn, jest podzielony na 2 dzielnice


 Kierownik- asp. szt. Marcin Szczepański
tel. 47   82 96 551

 


DZIELNICOWI:

 

REJON NR 13
sierż. szt. Artur Lewicki

dzielnicowy.besko2@rz.policja.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia  o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę  w godzinach swojej służby. 
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112   lub  13 46 57 310.

 

tel. 47 82 96 555

tel. 572 908 670

MIEJSCOWOŚCI:
Besko, Mymoń, Nowosielce, Odrzechowa, Pastwiska, Poręby

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.07.2022 r.-31.12.2022 r. obejmuje: realizację zadań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym na terenie miejscowości Pastwiska oraz Odrzechowa.

REJON N NR 14
mł. asp.  Krzysztof Szajna

dzielnicowy.besko1@rz.policj.gov.pl

UWAGA! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia  o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę  w godzinach swojej służby. 
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112   lub  13 46 57 310.

 

tel. 47 82 96 554

tel. 572 908 669

MIEJSCOWOŚCI:
Bażanówka, Długie, Jaćmierz, Pielnia, Posada Jaćmierska, Posada Zarszyńska, Zarszyn

Plan działania priorytetowego realizowany w okresie 01.07.2022 r.-31.12.2022 r. obejmuje: realizację zadań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym na terenie miejscowości Pielnia.

 

Powrót na górę strony