Struktura - Policja Podkarpacka

Struktura

Data publikacji 17.10.2008

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W STRZYŻOWIE

 

 

 

młodszy inspektor Mirosław WOŚKO

 tel. miejski 17 2765 301

e-mail: miroslaw.wosko@rz.policja.gov.pl

 

 

 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

W STRZYŻOWIE 

 

 

 

komisarz Bogusław DZIEDZIC

 tel. miejski 17 2765 302

e-mail: boguslaw.dziedzic@rz.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie
tel. miejski 17 2765 305
e-mail: strzyzow@rz.policja.gov.pl

 


 

 OFICER PRASOWY

podkomisarz Katarzyna Kosturek

tel. miejski 17 2765 343

tel. kom. 510 997 677
e-mail:  katarzyna.ciuba@rz.policja.gov.pl

W przypadku nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni podkom. Piotr Niemiec 
e-mail: piotr.niemiec@rz.policja.gov.pl
DYŻURNI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STRZYŻOWIE
tel. miejski 17 2765 310

 

WYDZIAŁ KRYMINALNY

NACZELNIK

 podkomisarz Ewelina DUELL

tel. miejski 17 2765 330

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

 aspirant sztabowy Ryszard NOWAK

tel. miejski 17 2765 320

 

 WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

NACZELNIK

podinspektor Wojciech TWARÓG

tel. miejski 17 2765 340

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU PREWENCJI I RD

podinspektor Marian CHLEBICA

tel. miejski 17 2765  355

 

KIEROWNIK REFERATU RUCHU DROGOWEGO

aspirant sztabowy Dariusz TWARDOSZ

tel. miejski 17 2765 350

 

KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH

aspirant sztabowy Artur Nieroda

tel. miejski 17 2765 351

 

SPECJALISTA ds. PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

podkomisarz Piotr Niemiec

tel. miejski 17 2765 343

tel.kom. 510 997 677

e-mail:  piotr.niemiec@rz.policja.gov.pl

                                                                                         

ASYSTENT ds. NIELETNICH

starszy sierżant Agnieszka Przebięda

tel. miejski 17 2765 349

e-mail: agnieszka.przebieda@rz.policja.gov.pl

 

REFERAT WSPOMAGAJĄCY

KIEROWNIK

mgr Marzena KAWA

tel. miejski 17 2765 360