Napisz do nas

Napisz do nas

Data publikacji 03.07.2015

Zauważyłeś że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego, coś groźnego co może być zadaniem dla Policji? Nie wahaj się! Powiadom nas!

Twój sygnał nie jest wezwaniem Policji! Jeśli sprawa wymaga natychmiastowej reakcji, zadzwoń na numer 997.

 

Warunkiem otrzymania zawiadomienia o wyniku rozpatrzenia przesłanej skargi lub wniosku jest podanie pełnego adresu pocztowego do korespondencji.

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

W przypadku, gdy sprawa nie ma charakteru skargi lub wniosku niezbędnym dla otrzymania odpowiedzi jest podanie adresu e-mail.

 

Koreposndencję elektroniczną prosimy kierować na adres:

poczta@rz.policja.gov.pl


Przypominamy:

Aby złożyć zawiadomienie o przestępstwie, lub uzyskać w tym zakresie poradę należy osobiście zgłosić się do najbliższej jednostki Policji.

Powrót na górę strony