Polemiki i sprostowania

Sprostowanie do artykułu "Policjanci wrobili niewinnego?", Super Nowości

Data publikacji 20.03.2014

Działając na podstawie art. 31 pkt. 1 ustawy z 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zmianami) proszę o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule pod tytułem „Policjanci wrobili niewinnego?”, opublikowanego na 1. i 3. stronie 55. numeru „Super Nowości”.

Rzeszów, 20 marca 2014 roku

 

 

Redaktor naczelny

„Super Nowości”

Sz. P. red. Krzysztof Kuchta

 

 

Działając na podstawie art. 31 pkt. 1 ustawy z 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zmianami) proszę o zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule pod tytułem „Policjanci wrobili niewinnego?”, opublikowanego na 1. i 3. stronie 55. numeru „Super Nowości”.
 

Nie jest prawdą stwierdzenie użyte w artykule dwukrotnie, iż policjanci są podejrzani o to, że „(…) próbowali wrobić w przestępstwo Waldemara O.(…)”

W tej sprawie policjantom nie zostały przedstawione żadne zarzuty, nie zostało też wydane postanowienie o przedstawieniu im zarzutów. Postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko policjantom.

 

Nieprawdą jest więc, że policjanci są podejrzani w tej sprawie, bowiem osobą podejrzaną jest osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

 

Z szacunkiem

Rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

kom. Paweł Międlar