Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody (psychiczne, fizyczne lub materialne).

 

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,

Jeśli Twój partner/partnerka, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich,

RATUJ SIĘ ! NIE WSTYDŹ SIĘ ! SZUKAJ POMOCY !

 

Poniżej dane  funkcjonariuszy nadzorujących bądź koordynujących realizację procedury „Niebieskie Karty” w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego:

 

KMP Krosno  

asp. szt. Marcin Krówka

tel. 47 828 33 43 / fax 47 828 34 29
e-mail: marcin.krowka@rz.policja.gov.pl

 

KMP Przemyśl 

st. asp. Lidia Przybyłowicz

tel. 47 823 35 95 / fax 47 823 33 49
e-mail: lidia.przybylowicz@rz.policja.gov.pl

 

KMP Rzeszów

asp. szt. Magdalena Żuk

tel. 47 821 33 47 / fax 47 82 13 49
e-mail: magdalena.zuk@rz.policja.gov.pl

 

KMP Tarnobrzeg

asp. szt. Rafał Szymański

tel. 47 825 33 43 / fax 47 825 33 19
e-mail: rafal.szymanski@rz.policja.gov.pl

 

KPP Brzozów

asp. szt. Janusz Korfanty

tel. 47 829 13 43 / fax 47 829 13 49
e-mail: krzysztof.kwiecinski@rz.policja.gov.pl

 

KPP Dębica  

asp. szt.  Mariusz Bielenda

tel. 47 822 83 47 / fax 47 822 83 58
e-mail: mariusz.bielenda@rz.policja.gov.pl

kom. Grzegorz Wrona

tel. 478228521, fax: 478228371
e-mail:  grzegorz.wrona@rz.policja.gov.pl

kom. Jarosław Stalec

tel. 478228551, fax: 478228374
e-mail:  jarosław.stalec@rz.policja.gov.pl

podkom. Lucjan Zima

tel. 478228561, fax: 478228375
e-mail:  mirosław.więcek@rz.policja.gov.pl

asp. szt. Jerzy Labak 

tel. 478228541, fax: 478228372
e-mail:  jerzy.labak@rz.policja.gov.pl

asp. szt. Paweł Prokop

tel. 478228411, fax: 478228376
e-mail:  paweł.prokop@rz.policja.gov.pl

 

KPP Jarosław 

asp. szt. Marek Kłos

tel. 47 824 13 42 / fax 47 824 13 19
e-mail: marek.klos@rz.policja.gov.pl

 

KPP Jasło  

asp. Konrad Janusz

tel. 47 829 53 43 / fax 47 829 54 30
e-mail: konrad.janusz@rz.policja.gov.pl

 

KPP Kolbuszowa

asp. Beata Chmielowiec

tel. 47 822 13 81 / fax 47 822 13 19
e-mail: beata.chmielowiec@rz.policja.gov.pl

 

KPP Lesko

asp. szt. Grzegorz Orynicz

tel. 47 829 23 67 / fax 47 829 23 19
e-mail: grzegorz.orynicz@rz.policja.gov.pl

 

KPP Leżajsk

asp. szt. Dariusz Pietrzyk

tel. 47 822 23 12 / fax 47 822 23 09
e-mail: dariusz.pietrzyk@rz.policja.gov.pl

 

KPP Lubaczów 

mł. asp. Anna Hanus - Witko

tel. 47 824 23 53 / fax 47 824 23 19
e-mail: anna.hanus-witko@rz.policja.gov.pl


KPP Łańcut  

asp. szt. Damian Mączka

tel. 47 822 33 42 / fax 47 822 33 19
e-mail: damian.maczka@rz.policja.gov.pl

 

KPP Mielec 

asp. Magdalena Skulimowska

tel. 47 822 75 87 / fax 47 822 73 19
e-mail: magdalena.skulimowska@rz.policja.gov.pl

 

KPP Nisko  

mł. asp. Iwona Jarosz

tel. 47 826 33 49 / fax 47 826 33 19
e-mail: iwona.jarosz@rz.policja.gov.pl


KPP Przeworsk

asp. szt. Daniel Pels

tel. 47 824 33 53 / fax 47 824 33 05
e-mail: daniel.pels@rz.policja.gov.pl

asp. szt. Dariusz Chomicz

tel.47 824 23 46 / fax 47 824 33 05
e-mail: dariusz.chomicz@rz.policja.gov.pl


KPP Ropczyce

asp. szt. Łukasz Pietrucha

tel. 47 822 43 59 / fax 47 822 43 19
e-mail: lukasz.pietrucha@rz.policja.gov.pl

asp. szt. Sławomir Charchut

tel. 47 822 45 33 / fax 47 822 43 19
e-mail: slawomir.charchut@rz.policja.gov.pl


KPP Sanok

asp. szt. Izabela Rowińska

tel. 47 829 63 43 / fax 47 829 63 49
e-mail: izabela.rowinska@rz.policja.gov.pl


KPP Stalowa Wola

st. asp. Agata Krzysztoń

tel. 47 826 13 42 / fax 47 826 13 19
e-mail: agata.krzyszton@rz.policja.gov.pl

 

KPP Strzyżów 

asp. szt. Krystain Wilk

tel. 47 822 53 51 / fax 47 822 53 19
e-mail: artur.nieroda@rz.policja.gov.pl


KPP Ustrzyki Dolne 

nadkom. Krzysztof Piątkowski

tel. 47 829 43 44 / fax 47 829 43 19
e-mail: krzysztofpiatkowski@rz.policja.gov.pl

 

Wydział Prewencji KWP Rzeszów

nadkom. Elżbieta Siupik

tel. 47 821 25 36 / fax 17 858 23 49
e-mail: elzbieta.siupik@rz.policja.gov.pl

 

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na ternie województwa podkarpackiego. Przedmiotowy wykaz dostępny jest na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i zawiera m. in.:

 1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
 3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej udzielających, pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 7. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
 8. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualną bazę osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykaz placówek realizujących zadania w związku z przemocą w rodzinie, w szczególności prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne, wobec  osób stosujących przemoc na terenie działania Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego:

KMP Krosno, KMP Przemyśl, KMP Rzeszów, KMP Tarnobrzeg, KPP Brzozów, KPP Dębica, KPP Jarosław, KPP Jasło, KPP Kolbuszowa, KPP Lesko, KPP Leżajsk, KPP Lubaczów, KPP Łańcut, KPP Mielec,  KPP Nisko, KPP Przeworsk,  KPP Ropczyce, KPP Sanok, KPP Stalowa Wola, KPP Strzyżów, KPP Ustrzyki Dolne.

 

Pamiętaj !

Policjant jest zazwyczaj pierwszym przedstawicielem organów ścigania wzywanym w sytuacji przemocy w rodzinie. Do podstawowych zadań Policji, zgodnie z Ustawą o Policji, należy ochrona życia, zdrowia i mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Oznacza to obowiązek ochrony osób słabszych i krzywdzonych.

Każda osoba wzywająca Policję ma prawo do:

 • zapewnienia jej przez interweniujących policjantów doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie – dlatego można i należy zapytać o dane policjantów, a także o nazwę i siedzibę jednostki, w której pracują policjanci podejmujący interwencje,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy.


Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez osobę, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę.

 

Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim m.in. za:

 

Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego:

 • Znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art.207 Kodeku karnego).
 • Zgwałcenie, czyli przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadzanie innej osoby do obcowania płciowego (art.197 Kodeksu karnego).       
  Uwaga! Przestępstwo to popełnia każdy, kto przemocą zmusza inną osobę  do obcowania płciowego. Także wtedy, gdy robi to mąż gwałcąc własną żonę.
 • Rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napojów alkoholowych, ułatwianie ich spożywania lub nakłanianie do spożywania takich napojów (art. 208 Kodeksu karnego).
 • Porzucenie osoby poniżej 15 lat, a także osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wbrew obowiązkowi troszczenia się o nią (art. 210 Kodeksu karnego).
 • Uprowadzenie lub zatrzymanie, wbrew woli osoby powołanej do opieki, małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny (art. 211 Kodeksu karnego).
 • Dopuszczenie się obcowania płciowego z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia (art. 201 Kodeksu karnego).
 • Obcowanie płciowe lub dopuszczenie się innej czynności seksualnej względem osoby poniżej 15 lat (art.200 Kodeksu karnego).
  Uwaga! Według zapisów Kodeksu karnego karana jest osoba, która doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, a także kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby.
 • Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 Kodeksu karnego).
 • Spowodowanie u osoby najbliższej, zamieszkującej wspólnie ze sprawcą naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, w tym trwającego nie dłużej niż 7 dni (art. 157 Kodeksu karnego).
 • Stosowanie przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia (art.191 Kodeksu karnego).

 

Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego:

 • Kradzież na rzecz osoby najbliższej, tj. wtedy, gdy partner zabiera twoje rzeczy (art. 278 Kodeksu karnego).
 • Grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona (art.190 Kodeksu karnego).
 • Poprzez uporczywe nękanie osoby wzbudzenie u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie jej prywatności (art. 190a Kodeku karnego).

 

Przestępstwa  ścigane z oskarżenia prywatnego:

 • Uderzenie osoby lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej (art. 217 Kodeksu karnego).
 • Znieważenie osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, jak również znieważenie osoby za pomocą środków masowego komunikowania (art. 216 Kodeksu karnego).

 


Przypominamy jednak, że zgodnie z art. 234 Kodeksu karnego – podlega karze osoba, która przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!

Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy!

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta.

Możesz zadzwonić też na numery telefonów:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:
 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
 • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22
 • telefoniczne dyżury prawników tel. 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

Poradnia e-mailowa:

 • W ramach Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa również poradnia e-mailowa pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info a także dyżur w języku migowym poprzez SKYPE – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

 

Powrót na górę strony