Ograniczenia predkości - Ograniczenia prędkości - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Ograniczenia prędkości

Ograniczenia predkości

Data publikacji 08.05.2017

Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

 

Szczegółowe przepisy dotyczące dopuszczalnych prędkości na drogach, zawarte są w art. 19, 20 i 21 Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w §  27 Rozporzadzenia Mministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych

i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych  

 

 

Powrót na górę strony