Szkolenia umożliwiające zmniejszenie liczby punktów

Szkolenia umożliwiające zmniejszenie liczby punktów

Data publikacji 05.09.2016

    Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego kierowca (naruszający przepisy ruchu drogowego) ma możliwość wzięcia udziału na koszt własny w szkoleniu organizowanym przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zmniejszyć ilość zgromadzonych punktów. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest wydanie uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenia. Dyrektor WORD kopię zaświadczenia niezwłocznie przesyła komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

 

Aby było to możliwe należy pamiętać o tym, że:

 

  • ze szkolenia nie mogą korzystać kierowcy w okresie pierwszego roku od czasu otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy;
  • odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6 odejmując je według kolejności wpisów, począwszy od wpisu odpowiadającego naruszeniu popełnionemu z datą najwcześniejszą , z zastrzezeniem ,że liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może byc większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem oraz odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby otrzymanych za naruszenia wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznch i podlegających wpisowi tymczasowemu przekroczyła lub przekroczyłaby 24;
  •  

  • szkolenie odbywa się na koszt własny uczestnika,
  • w szkoleniu nie można uczestniczyć częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

 

Na terenie województwa podkarpackiego szkolenia organizowane są przez:

 

  1. WORD w Rzeszowie przy ul. Aleja Wyzwolenia 4 35-501 Rzeszów, tel. (17) 85 27 116, (17) 860 56 00 adres internetowy: http://www.word.rzeszow.pl
  2. WORD w Krośnie przy ul. ul.  Tysiąclecia 7  38-400 Krosno, tel. (013) 43 689 62 adres internetowy: http://www.wordkrosno.pl
  3. WORD w Przemyślu przy ul. Topolowa 7 37-700 Przemyśl, tel.(16) 675-06-58 adres internetowy: http://www.wordprzemysl.pl 
  4. WORD w Tarnobrzegu przy ul.  Sikorskiego 86 A 39-400 Tarnobrzeg,tel.(15) 823 56 00 adres internetowy: http://word.tarnobrzeg.pl
Powrót na górę strony