Uzyskanie informacji i zaświadczenia o liczbie punktów

Uzyskanie informacji i zaświadczenia o liczbie punktów

Data publikacji 05.09.2016

Uzyskanie informacji i zaświadczenia o liczbie punktów

 

    Zgodnie z §9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. 2012, poz. 488)  osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach w ewidencji, ostatecznych i tymczasowych, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby uzyskać Informację lub zaświadczenie o punktach należy zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości do dowolnej jednostki organizacyjnej Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Informacji nie udziela się telefonicznie.

 

Wydanie zaświadczenia o wpisach w „ewidencji kierowców” następuje po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych, na konto właściwego Urzędu Miejskiego na terenie którego znajduje się dana jednostka Policji wydająca zaświadczenie (Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635).

 

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są po przedłożeniu pisemnej prośby (wzór do pobrania) oraz potwierdzeniu wpłaty na właściwe konto

 

Ewidencję prowadzi Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania sprawcy naruszenia - w woj. podkarpackim jest to Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji.

Powrót na górę strony