Uprawnienia drogowe osób niepełnosprawnych - Policja Podkarpacka

  • informacje dla nieslyszacych

Uprawnienia drogowe osób niepełnosprawnych

Uprawnienia drogowe osób niepełnosprawnych

Data publikacji 08.05.2017

Na Podkarpaciu znajduje się wiele parkingów, na których są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy znaki drogowe, które dotyczą osób niepełnosprawnych.  

 

Znak D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 „tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej”,
 

 

 

 

 

 

 

oraz poziomymi: P-20 „koperta” wraz z P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba niepełnosprawna, legitymująca się kartą parkingową, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Te przepisy dotyczą także:

  • kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową;
  • kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

 

Kartę parkingową wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej  przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Umieszcza się ją za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

 

§ 33 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. -

(Dz. U. 2002 NR 170, POZ. 1393) wskazuje znaki dotyczące zakazu ruchu lub postoju, do których może nie stosować się osoba niepełnosprawna z zachowaniem szczególnej ostrożności z art. 8 ust. 1 i 2. Te znaki to:

 

1. Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 

 

 

 

 

 


2. Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”

 

 

 

 

 

 

 

3. Znak B-3a - „zakaz wjazdu autobusów”
 

 

 

 

 

 

 

4. Znak B-4 „zakaz wjazdu motocykli”
 

 

 

 

 

 

 

5. Znak B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” 
 

 

 

 

 

 

 

6. Znak B-35 „zakaz postoju”

 

 

 

 

 

 

 

7. Znak B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”

 

 

 

 

 

 

 

8. Znak B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”

 

 

 

 

 

 

 

9. Znak B-39 „strefa ograniczonego postoju”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony