Wydział Postępowań Administracyjnych - Policja Podkarpacka

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

 

Komunikat dotyczący ograniczenia w obsłudze interesantów

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, informuję, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wstrzymano osobiste przyjmowanie interesantów przez funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie.

Wszelkie wnioski, pisma, prośby należy kierować do Wydziału Postępowań Administracyjnych drogą pisemną lub elektroniczną.

Dane adresowe:
Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie
35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30
tel. 178582575, fax 178582579
e-mail: wpa@rz.policja.gov.pl

Ponadto uprasza się interesantów o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie, zawężając je do spraw niecierpiących zwłoki, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikami WPA.Wydział Postępowań Administracyjnych

znajduje się na terenie obiektów Oddziałów Prewencji Policji w Zaczerniu 187, w budynku D

 


Kierownictwo Wydziału:

Naczelnik Wydziału

  mł. insp. Bogusław Kurasiewicz

tel. 17 858 2570

 

Zastępca Naczelnika

 podinsp. Artur Piekielniak

 tel. 17 858 2571


Sekretariat Wydziału
tel. 17 858 2575
tel. 17 858 2573

fax 17 858 2579

 Interesanci przyjmowani są:

 

 • w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Rzeszowie ( OPP w Zaczerniu, budynek D):


                        we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00

                        w pozostałych dniach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania w zakresie:

Zespół ds. broni:

 1. Wydawania pozwoleń na broń w celach:
  • ochrony osobistej
  • ochrony osób i mienia
  • łowieckich
  • sportowych
  • rekonstrukcji historycznych
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych
 2. Wydawanie pozwoleń na broń obiektową - świadectwo broni
 3. Rejestracja broni oraz przyjmowanie broni i amunicji do depozytu celem przechowywania, zniszczenia lub przekazania na rzecz Skarbu Państwa.
 4. Nadzór nad podmiotami prowadzącymi obrót bronią, amunicją materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Zespół ds. ochrony osób i mienia:

 1. Nadzór nad działalnością SUFO.
 2. Wpisy na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
 3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania licencji detektywa.
 4. Uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
 5. Odbiór magazynów broni dla SUFO.
 6. Opiniowanie wniosków nadesłanych przez Departament Zezwoleń i Koncesji MSWiA w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia koncesjonowanej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.


Zespół ds. cudzoziemców:

 1. Opiniowanie cudzoziemców ubiegających się o legalizację pobytu na terenie woj. podkarpackiego.
 2. Wydawanie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP
 3. Prowadzenie procedury wydaleniowej w odniesieniu do cudzoziemców, wobec których Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o wydaleniu z terytorium RP.
 4. Nadzór, realizacja i współdziałanie z jednostkami Policji woj. podkarpackiego w ramach kontroli legalności pobytu i zatrudniania cudzoziemców.