Współpraca z instytucjami pozarządowymi i szkołami

Licealiści odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie

Data publikacji 16.10.2017

Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie oraz z VI Liceum Ogólnokształcącego spotkała się z funkcjonariuszami z komendy wojewódzkiej. Młodzi ludzie mieli okazję porozmawiać z policjantami na temat cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej oraz o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Uczniowie obejrzeli także film laureatów ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie gościli dziś uczniów Zespołu Szkół w Rzeszowie, którzy kształcą się na profilu prawno-policyjnym oraz VI Liceum Ogólnokształcącego, którzy wybrali profil prawno-historyczny. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej komendy wojewódzkiej mł. insp. Mariusz Skiba przywitał zaproszonych gości, przedstawił prelegentów i omówił przebieg spotkania.

Zastępca komendanta wojewódzkiego insp. Paweł Filipek przybliżył młodzieży służbę w Policji. Mówił, że zawód policjanta to ciężka i wymagająca praca, dająca jednak ogromną satysfakcję z niesienia pomocy innym. Zachęcał młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji.  

Podkom. Renata Bednarska, wspólnie ze st. asp. Marcinem Skoczylasem, mówili o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Za pomocą prezentacji przedstawili najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Podkreślali, że brawura i przecenianie swoich możliwości niejednokrotnie prowadzi do tragicznych w skutkach następstw. Funkcjonariuszka przypominała młodzieży, że sami także są odpowiedzialni za własne bezpieczeństwo. Niesprzyjające warunki atmosferyczne, szybko zapadający zmrok powodują, że jako piesi stajemy się niewidoczni dla innych uczestników ruchu drogowego, dlatego podkreślała jak ważne jest, aby pamiętać o elementach odblaskowych i stosowaniu się do obowiązujących przepisów.     

Następnie mł. asp. Krzysztof Skiba z wydziału do walki z cyberprzestępczością rozmawiał z młodymi ludźmi o niebezpieczeństwie, jakie może nieść ze sobą cyberprzemoc. Uświadamiał, że  wyzywanie, straszenie, poniżanie innych osób w Internecie lub przy użyciu telefonu, jest jedną z form przemocy. Podkreślał, że robienie komuś zdjęć, filmów bez jego zgody, a następnie publikowanie ich w Internecie, może być bezprawne. Zdjęcia, które obrażają, ośmieszają, a nawet poniżają, są jedną z form przemocy, która może mieć poważne konsekwencję, nawet prowadzić do samobójstwa.

Odpowiedzialność prawną nieletnich omówił mł. asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie. Przedstawił najczęściej popełniane przez młodych ludzi przestępstwa oraz konsekwencje prawne jakie mogą ponieść za swoje czyny.

Na zakończenie młodzież obejrzała film laureatów ogólnopolskiego konkursu „Policjanci w służbie historii”, którego organizatorami był Instytut Pamięci Narodowej i Komenda Główna Policji. Licealiści z Tyczyna, zachęcali swoich kolegów do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Koordynatorem dzisiejszego spotkania była sierż. szt. Monika Skawińska – Berkowicz z wydziału komunikacji społecznej.