Aktualności

Publikacje naukowe o Policji Państwowej województw krakowskiego i lwowskiego Drugiej Rzeczypospolitej

Data publikacji 07.09.2017

W ostatnich dniach Komenda Główna Policji wydała kolejną publikację na temat dziejów formacji policyjnych w Polsce. W książce – stanowiącej zbiór artykułów przedstawionych podczas seminarium z 6 kwietnia br. pn. „Policja – tradycja i współczesność”, zamieszczone zostały dwa artykuły dotyczące bezpośrednio historii policji na Podkarpaciu. Odnoszą się do działalności w okresie międzywojennym dwóch komend wojewódzkich, które obejmowały terytorium obecnego województwa podkarpackiego – krakowskiej i lwowskiej.

Historia Policji Państwowej, chociaż ciesząca się dużym zainteresowaniem (świadczą o tym choćby publikacje w mediach m.in. opartych na przedwojennej prasie, a w literaturze mocno rozwija się kierunek tzw. „kryminału retro”), do tej pory nie często obejmowana była badaniami historyków-naukowców. Wspomniane artykuły stanowią próbę uporządkowania dostępnej wiedzy na temat obu wspomnianych jednostek Policji Państwowej, głównie w zakresie budowy struktur policyjnych oraz przekształceń organizacyjnych. Autorami są historycy - policjanci pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  

Liczymy na to, że publikacje będą służyć upowszechnianiu wiedzy na temat działalności formacji policyjnych na naszym terenie. Będzie stanowić pomoc osobom zainteresowanym badaniem dziejów formacji policyjnych, jak też historii regionu. Warto tu wspomnieć, że już za niespełna dwa lata (24 lipca 2019 r.) upłynie 100 lat od czasu utworzenia Policji Państwowej – formacji, która będąc jednolitą w całym kraju, oddała wielkie zasługi dla odbudowy Niepodległej Rzeczypospolitej.

 

Podstawowe dane o wydawnictwie:

Wydawca: Biuro Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji

Tytuł: Policja - tradycja i współczesność

Treść:
Przedmowa - nadinsp. dr Jarosław Szymczyk

Wstęp - dr hab. Aleksander Głogowski

dr hab. Aleksander Głogowski, Patriotyzm jako część etosu służby Policji Państwowej

Michał Chlipała, Umundurowanie Policji Państwowej 1919-1939

insp. Sławomir Cisowski, „Rekonstrukcja” w służbie pamięci

mł. insp. Mariusz Skiba, Budowa struktur i kadr Policji Państwowej okręgu krakowskiego (1919-1921). Zarys problematyki 

Grzegorz Grześkowiak, Policja Województwa Śląskiego w literaturze autorstwa członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. zs. w Katowicach

mł. asp. dr Marcin Dziubak, Organizacja Policji Państwowej na terenie okręgu (województwa) lwowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym

mł. insp. dr Marek Fałdowski „…dlaczego udało im się przeżyć, gdy tylu zginęło?” Kryteria ocalenia jeńców - funkcjonariuszy Policji Państwowej wiosną 1940 r.

nadkom. dr Dominik Hryszkiewicz, Dydaktyka zadaniowa w Policji - perspektywy zmian

nadkom. dr Jarosław Truchan, Polska Policja XX/XXI w. - wybrane aspekty.

 

Wiecej o seminarium naukowym, które odbyło się 6 kwietnia w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej można przeczytać tutaj