„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” z przemyską policją - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” z przemyską policją

Data publikacji 19.02.2019

Przez okres ferii zimowych w ramach akcji pn. „Bezpieczne Ferie 2019” przemyscy policjanci - narciarze edukują młodych amatorów białego szaleństwa. Głównym zadaniem funkcjonariuszy podczas codziennej służby jest czuwanie nad bezpieczeństwem miłośników jazdy na nartach i na snowboardzie. W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” policjanci wręczają foldery informacyjne z dekalogiem przygotowanym przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS).

Wczoraj funkcjonariusze z Wydziału Prewencji przemyskiej komendy zorganizowali na terenie stoku konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży. Nagrody w konkursach zręcznościowych wręczył Komendant Miejski Policji w Przemyślu nadkom. Piotr Mazur. Ponadto każdy z młodych narciarzy otrzymał dekalog reguł FIS, odblaski, nie zabrakło również słodyczy. Nagrody rzeczowe w postaci kasków ochronnych zostały ufundowane przez Komendę Główną Policji. Ponadto uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz puchary Komendanta Miejskiego Policji w Przemyślu.  

Trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” ma na celu promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. W związku z powyższym funkcjonariusze zachęcają do bezpiecznego spędzania czasu, nie tylko na stoku, ale również na lodowisku i w miejscach zamieszkania. 

Policjanci patrolują nie tylko nartostrady, ale także ich okolice, drogi dojazdowe i parkingi. Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy na stokach narciarskich jest działanie prewencyjne, mające wpływ na bezpieczeństwo. Wykonując swoje zadania na terenach górskich policjanci współpracują z GOPR-em. Funkcjonariusze przede wszystkim pilnują porządku oraz reagują na niebezpieczne i niezgodne z prawem zachowania na nartach. Przypominają, że za jazdę pod wpływem alkoholu oraz jazdę dzieci bez kasku grożą kary grzywny sięgające nawet 5 tyś zł. 

Istotnym elementem kampanii jest konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn.„Stok nie jest dla bałwanów”,organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczną Grupę Wojewódzką IPA oraz Fundację PZU. Szczegółu na stronie: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r, jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

 

db  

 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
 • Foto: KMP w Przemyślu
Ładowanie odtwarzacza...