Konferencja "Policja dla Polski Niepodległej" w Jarosławiu - Wydarzenia - Policja Podkarpacka

Wydarzenia

Konferencja "Policja dla Polski Niepodległej" w Jarosławiu

Data publikacji 16.10.2018

Policjanci, pracownicy Policji, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie szkół średnich, studenci, a także przedstawiciele samorządu oraz służb mundurowych wzięli udział w konferencji połączonej z wernisażem fotografii i dokumentacji historycznej pod tytułem „Policja w służbie Niepodległej”. Archiwalne fotografie przybliżyły uczestnikom obraz Policji Państwowej, funkcjonującej na Podkarpaciu w okresie międzywojennym.

Wczoraj, w Sali Akademickiego Centrum Kultury Studenckiej na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu, odbyła się konferencja połączona z wernisażem fotografii i dokumentacji historycznej pod tytułem „Policja w służbie Niepodległej”. Na wystawie, przygotowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, zaprezentowano fotografie i archiwalia przedstawiające działalność Policji Państwowej w okresie międzywojennym. Przedstawione fotografie i dokumenty w większości dotyczą policjantów dawnych województw krakowskiego i lwowskiego, które dziś tworzą Podkarpacie. Archiwalne fotografie zostały pozyskane z muzeów, archiwów i instytucji kultury, głównie z naszego regionu.

Wydarzenie to w sposób szczególny wpisuje się w obchody Setnej Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, nawiązując jednocześnie do nadchodzącego w 2019 roku 100-lecia powstania Policji Państwowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu i służb mundurowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie jarosławskich szkół średnich oraz studenci. Obecni byli również funkcjonariusze i pracownicy jarosławskiej jednostki.

Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia Wiesław Pirożek, dr inż. Ryszard Pukała Prorektor PWSTE im. ks. Br. Markiewicza w Jarosławiu i dr Tatiana Kożak-Siara Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania tej uczelni. Przybyli również Marta Kurpiel Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie mł. insp. dr Mariusz Skiba oraz podkom. dr Marcin Dziubak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka przywitał wszystkich zgromadzonych. W swoim wystąpieniu przypomniał o ważnych aspektach historycznych, między innymi działalności i roli Policji Państwowej w historii II Rzeczypospolitej, oraz o zasługach tej formacji w budowie państwowości w Polsce po odzyskaniu niepodległości.

Podczas konferencji referat wygłosił mł. insp. dr Mariusz Skiba Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie, który mówił o "Policji w służbie Niepodległej". Opowiedział o tworzeniu się struktury, zadaniach i zakresie działania Policji Państwowej w okresie międzywojennym. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej przybliżył postacie policjantów oraz prezentowane na fotografiach osoby. Wspomniał również o procesie szkolenia i zasadach pełnienia służby przez policjantów.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu. To właśnie w tej szkole uczy się obecnie 130 uczniów w klasach o profilu policyjnym. Profesjonalne wykonanie wierszy i pieśni z okresu międzywojennego znakomicie przeniosło obecnych w nastrój tamtych lat.

W podziękowaniu za przygotowanie części artystycznej mł. insp. Mariusz Rabka przekazał na ręce Marty Kurpiel - Album „Podkarpacka Policja”.

 

 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław
 • Foto KPP Jarosław