Wydarzenia

„Policja w służbie Niepodległej” - historia Policji Państwowej uwieczniona na archiwalnych fotografiach

Data publikacji 10.09.2019

„Policja w służbie Niepodległej” taki tytuł nosi wystawa, którą w piątek zainaugurowano w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Kilkadziesiąt archiwalnych fotografii oraz dokumentów, przedstawia służbę funkcjonariuszy Policji Państwowej w okresie międzywojennym. Wernisaż wpisuje się w jubileusz 100 – lecie obchodów powstania Policji Państwowej. Wystawę będzie można oglądać do 20 września br.

W piątek w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyła się inauguracja wystawy pn. „Policja w Służbie Niepodległej”, która ma na celu przede wszystkim przybliżyć historię Policji Państwowej. Zaprezentowane kilkadziesiąt archiwalnych fotografii oraz pamiątki i dokumenty, które pochodzą m.in. z prywatnych zbiorów mieszkańców naszego powiatu, ukazują służbę funkcjonariuszy Policji Państwowych w okresie międzywojennym na terenie obecnego województwa podkarpackiego. 

W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in. Senator Rzeczpospolitej Polskiej - Zdzisłw Pupa, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Kazimierz Moskal, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie - nadinsp. Henryk Moskwa, Starosta Ropczycko – Sędziszowski Witold Darłak, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, wojska, straży pożarnej, "strzelców". Gośćmi wystawy były także rodziny związane z funkcjonariuszami Policji Państwowej z terenu powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

Gości powitał mł. insp. Wojciech Rak Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach, który w swoim przemówieniu, podkreślił, że historia służby z tego okresu wciąż nie jest jeszcze szerzej znana, dlatego też przybliżenie jej współczesnemu pokoleniu, jest naszym obowiązkiem. Podziękował także rodzinom funkcjonariuszy Policji Państwowej za udostępnienie materiałów z archiwów prywatnych, które są prezentowane na wystawie.

Następnym prelegentem był Witold Darłak, który poinformował zebranych gości o powołaniu Społecznego Komitetu na rzecz ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, który będzie symbolem honoru i oddania służbie, a także wyrazem szacunku i wdzięczności społeczeństwa za odwagę i poświęcenie ropczyckich funkcjonariuszy. Uroczyste nadanie sztandaru planowane jest podczas przyszłorocznych obchodów Święta Policji.

Podpisania aktu powołania Komitetu dokonał Witold Darłak, Bolesław Bujak – Burmistrz Ropczyc, Bogusław Kmieć – Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów, Ryszard Filipek – Wójt Gminy Iwierzyce. Akt podpisali także goście honorowi: Zdzisław Pupa, Kazimierz Moskal, nadinsp. Henryk Moskwa oraz mł. insp. Wojciech Rak.

Kolejnym elementem uroczystej inauguracji wystawy było wręczenie medalu Krzyża Niepodległości kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie Bogusławowi Kmieć oraz wyróżnienie medalami „W 100 Rocznicę Powołania Policji Państwowej” za zasługi patriotyczne i działalność dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie przedstawicieli samorządu terytorialnego i pracowników Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.

Następnie głos zabrał nadinsp. Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie podkreślając, że bezpieczeństwo jest wspólnym dobrem, o które należy dbać w każdym czasie. Mł. insp. dr Mariusz Skiba Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zaprezentował wykład pod nazwą „Policja Państwowa w powiecie ropczyckim w okresie międzywojennym. Wybrane problemy." W swoim wystapieniu, w głównej mierze nawiązał do okresu międzywojennego oraz wyjątkowo trudnej sytuacji funkcjonariuszy, których służba bardzo często spotykała się z nieprzychylnością społeczeństwa, a wręcz z wrogim nastawieniem.

Kolejni prelegenci przedstawili biogramy funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z powiatem ropczycko–sędziszowskim. Szymon Pacyn pracownik Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, przybliżył sylwetkę funkcjonariusza Policji Państwowej Józefa Gwoździa, Pan Tadeusz Marchut – syn funkcjonariusza Policji Państwowej - przedstawił biografię swojego ojca, funkcjonariusza Władysława MarchutaKom. Dariusz Kwaśniak Komendant Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim, zaprezentował postać funkcjonariusza Policji Państwowej Stefana Dzierżaka, natomiast asp. szt. Franciszek Opławski, funkcjonariusz Komendy Powiatowej w Ropczycach, przedstawił biogram swojego ojca - funkcjonariusza Policji Państwowej Franciszka Opławskiego. Swojej prezentacji dokonał w umundurowaniu funkcjonariusza Policji Państwowej z okresu międzywojennego.

Na zakończenie, medalem okolicznościowym wydanym z okazji jubileuszu 100 – lecia powstania Policji Państwowej przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach, uhonorowani zostali mł. insp. dr Mariusz Skiba, asp. szt. Józef Bąk oraz Agnieszka Ochał.

Prezentowane na ekspozycji zdjęcia, dokumenty, a także mundur funkcjonariuszki Policji Państwowej oglądać będzie można do 20 września br. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach.
 

 

  • inauguracja wystawy "Policja w Służbie Niepodległej"
  • inauguracja wystawy "Policja w Służbie Niepodległej"
  • inauguracja wystawy "Policja w Służbie Niepodległej"
  • inauguracja wystawy "Policja w Służbie Niepodległej"
  • inauguracja wystawy "Policja w Służbie Niepodległej"
  • inauguracja wystawy "Policja w Służbie Niepodległej"
  • inauguracja wystawy "Policja w Służbie Niepodległej"