Aktualności

Konferencja „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”

Data publikacji 31.10.2017

Zapraszamy dyrektorów i pedagogów szkół z terenu województwa podkarpackiego do udziału w konferencji pn. „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”, która odbędzie się 17 listopada br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 10.00 – 14.00.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL i skierowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów, pracowników socjalnych oraz policjantów. Przedsięwzięcie ma charakter międzyinstytucjonalny i poświęcone jest problematyce przemocy w rodzinie, cyberprzemocy oraz profilaktyce uzależnień w kontekście przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka. 

Konferencja organizowana jest w związku z Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, który przypada na 19 listopada. Obchody tego dnia są czasem na refleksję na temat skali zjawiska przemocy wymierzonej przeciwko małoletnim. Walka z przemocą wobec dzieci to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy. 

Od 13 lipca br. zawiadomienie organów ścigania o przestępstwach wobec dzieci (tj. ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne) jest obowiązkiem prawnym każdego, kto ma wiarygodną informację o ich popełnieniu, przygotowaniu lub usiłowaniu popełnienia. Obowiązek zgłaszania przestępstw wobec dzieci jest szczególnie ważny w działaniach profesjonalistów pracujących z dziećmi. Ważne aby byli oni wyposażeni w wiedzę na temat zmian w prawie oraz sposobów reagowania na krzywdzenie dziecka.

Zamierzeniem przedmiotowej konferencji jest promowanie profilaktyki, jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy, jak również zwrócenie uwagi na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, które spoczywają prawnie na różnych grupach społecznych i zawodowych.

Konferencję dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Ze względu na liczbę chętnych, zakończono już przyjmowanie zgłoszeń.


Wydział Prewencji KWP Rzeszów