Aktualności

Seminarium szkoleniowe koordynatorów ds. profilaktyki społecznej i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 04.12.2017

W dniach 30 listopada - 1 grudnia br. w Olszanicy odbyło się seminarium szkoleniowe dla policyjnych koordynatorów ds. profilaktyki społecznej i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Policjanci zajmujący się koordynowaniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa stanowią istotne ogniwo Policji, jako formacji służącej społeczeństwu. To przede wszystkim ich działania budują zaufanie społeczne do formacji policyjnej oraz w znacznym stopniu kształtują jej wizerunek.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań przez tę grupę policjantów na terenie całego województwa podkarpackiego. W związku z czym, w szczególny sposób dba o właściwy poziom przygotowania zawodowego policjantów nadzorujących tę problematykę. Sprawdzonym rozwiązaniem jest cykliczna organizacja seminariów szkoleniowych, które są istotnym elementem uzupełniającym doskonalenie zawodowe i podnoszącym kompetencje.

Seminarium szkoleniowe koordynował mł. insp. Piotr Kluz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  

W pierwszym dniu szkolenia policjantom ds. profilaktyki społecznej przedstawiono informacje na temat podstaw prawnych, strategii i kierunków działań profilaktycznych w Polsce oraz standardów budowy programów profilaktycznych. Zagadnienia te zostały zaprezentowane przez radcę Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej  Policji  mł. insp. dr Marzenę Kordaczuk – Wąs.

Ponadto podkom. Monika Hędrzak oraz mł. asp. Jerzy Ossoliński  z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przedstawili zadania wynikające z I Priorytetu Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018 tj. ”Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem”, zasady prowadzenia debat społecznych oraz działań podejmowanych w ramach kampanii MSWiA pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Powiatowym koordynatorom Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mł. insp. Dariusz Prządka radca  Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji przedstawił dotychczasowe działania realizowane w związku z opracowaniem i wdrożeniem nowego narzędzia oraz dotychczasowe efekty jego funkcjonowania.

Z kolei  mł. asp. Marek Bytnar – asystent Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  omówił  funkcjonowanie narzędzia na terenie województwa podkarpackiego. O zagrożeniach dotyczących ruchu drogowego, jako kategorii najczęściej nanoszonych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa mówił asp. szt. Tomasz Jaworski - specjalista Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

W drugim dniu seminarium szkoleniowego przedstawiciele komend miejskich i powiatowych Policji województwa podkarpackiego prezentowali zasady współpracy lokalnych koordynatorów Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa z policjantami realizującymi zadania z zakresu profilaktyki społecznej. Istotnym punktem była możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz przedstawienie rozwiązań, które zostały wdrożone i zweryfikowane w praktyce. W seminarium szkoleniowym wzięło udział 49 policjantów.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie