Spotkanie w ramach programu „Razem bezpieczniej” - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Spotkanie w ramach programu „Razem bezpieczniej”

Data publikacji 10.01.2018

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w ramach realizacji „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” odbyło się posiedzenie podzespołów ds. bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa i ds. przeciwdziałania zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży. Głównym celem spotkania było omówienie działań podejmowanych w 2017 roku.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie przedmiotowych podzespołów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Posiedzenie rozpoczął kierownik podzespołów Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mł. insp. Piotr Kluz. Następnie podinsp. Alina Pieniążek przedstawiła informacje na temat realizacji przez podkarpacką Policję zadań w zakresie przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży. Z kolei  podkom. Monika Hędrzak omówiła działania podejmowane w ramach bezpieczeństwa w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Program profilaktyczny pod nazwą „Cyberbezpieczni” przedstawił mł. asp. Jerzy Ossoliński.

W dalszej kolejności członkowie podzespołów przekazali informacje na temat działań podejmowanych przez poszczególne służby i instytucje w 2017 roku w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.

Spotkanie było także okazją do wymiany informacji na temat międzyinstytucjonalnych działań planowanych do realizacji w 2018 roku oraz współpracy podczas wykonywanych zadań z zakresu profilaktyki społecznej.

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie