Aktualności

II Wojewódzka Konferencja "Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka - współpraca międzyinstytucjonalna"

Data publikacji 05.10.2018

W piątek, 12 października w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbędzie się II Wojewódzka Konferencja „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”. Współorganizatorem konferencji jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Do udziału zapraszamy dyrektorów i pedagogów szkół z terenu województwa podkarpackiego.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Przedsięwzięcie ma charakter międzyinstytucjonalny i poświęcone jest problematyce przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy. Jego celem jest promowanie profilaktyki jako formy działań zapobiegających zjawisku przemocy, jak również zwrócenie uwagi na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, które spoczywają prawnie na różnych grupach społecznych i zawodowych.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów, pracowników socjalnych oraz policjantów. Udział w konferencji jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decyduje kolejność zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy dla przedstawicieli placówek oświatowych dostępny jest  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 

Pliki do pobrania