16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Data publikacji 25.11.2018

"16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć" to międzynarodowa kampania, poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć. Akcja rozpoczyna się dzisiaj, a potrwa do 10 grudnia br.

Dzień rozpoczęcia kampanii to 25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Kampania zakończy się 10 grudnia czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. Termin kampanii ma symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka i podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.
 
Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet między innymi poprzez:

  • rozwój świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

Więcej informacji na temat kampanii znajdziesz tutaj.