Audyt w ramach współpracy transgranicznej - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Audyt w ramach współpracy transgranicznej

Data publikacji 18.02.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbył się ROM Mission – bieżący audyt monitorujący Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. Audytorem jest Ginka Kapitanova – Międzynarodowy Koordynator – Kierownik Zespołu GFA Consulting Group.

Spotkanie, które odbyło się 14 lutego br., dotyczyło projektu LIP/0008/16 „Establishment of the system of dynamic response to information of crimes and other events in Lviv” (“Utworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych zdarzeniach we Lwowie”), w którym partnerem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Celem projektu jest m.in budowa nowego budynku administracyjnego na terenie Lwowa, zakup sprzętu do monitorowania głównych dróg dojazdowych do przejść granicznych oraz utworzenie centrum reagowania operacyjnego. Biorąc pod uwagę specyfikę eskalacji globalnych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, geoekonomicznych i geopolitycznych przemian na Ukrainie, potrzeba realizacji długoterminowej współpracy pomiędzy policją Obwodu Lwowskiego i Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie jest niezbędna do rozwiązywania wspólnych problemów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony.

W spotkaniu wzięli udział - Ginka Kapitanova – Międzynarodowy Koordynator – Kierownik Zespołu GFA Consulting Group, Alicja Wosik – Majewska – kierownik polskiego Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-20 z siedzibą w Rzeszowie, nadkom. Adam Fularz - kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP Rzeszów, Agata Hajdon - Główny Specjalista Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP Rzeszów, asp. Tomasz Pociecha z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP Rzeszów, sierż.szt. Kamil Buczek - Specjalista ds. Międzynarodowej Współpracy KWP w Rzeszowie oraz podinsp. Aleksander Szymaszek - Komendant Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych.

System zainicjuje długotrwałą współpracę między dwoma krajami w walce z przestępczością i zapobieganiem jej oraz wykorzysta doświadczenia zagraniczne w celu realizacji projektu. Planowane wspólne szkolenia i rozpoczęcie regularnej wymiany informacji przyczyni się do poprawy poziomu wykrywania przestępczości i obniżenia tej przestępczości.