O kobietach w mundurze, w dniu Ich Święta - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

O kobietach w mundurze, w dniu Ich Święta

Data publikacji 08.03.2019

Widok kobiety-policjantki nikogo dziś nie dziwi. Panie są w służbie prewencyjnej, podejmują interwencje, są w patrolach konnych. Wiele kobiet służy w ruchu drogowym, czy realizuje zadania dochodzeniowo-śledcze.Tak jak mężczyźni muszą być sprawne, stanowcze i odporne na stres.

W ostatniej dekadzie, na Podkarpaciu, liczba kobiet policjantek podwoiła się. W 2008 roku było ich blisko 350, a dziś już 659 kobiet nosi policyjny mundur. Panie, które decydują się na ta trudną i odpowiedzialną służbę, nie mogą liczyć na przywileje. Już zaczynając swą drogę zawodową, muszą pokonać te same testy i spełnić takie same wymagania, jak ich koledzy. Dlatego wśród policjantek jest tak wiele pasjonatek, dla których mundur jest spełnieniem marzeń.

Policjantka patrolująca ulice, czy biorąca udział w zabezpieczeniach imprez nikogo nie zaskakuje. Tak samo, jak nie dziwi widok kobiety za kierownicą radiowozu, czy prowadzącej kontrolę radarową. Panie znakomicie spełniają się w pionach prewencji, zajmują się profilaktyką społeczną, nieletnimi, sprawami wykroczeń, często są dzielnicowymi. Wiele kobiet na co dzień realizuje zadania w pionie kryminalnym i dochodzeniowo-śledczym, ale także we wspomagającym Policję. Coraz częściej zajmują też stanowiska kierownicze. Na Podkarpaciu kobiety są zastępcami komendantów: miejskiego w Krośnie i powiatowego w Kolbuszowej. Jako naczelnicy wydziałów i kierownicy sekcji zarządzają nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami ludzi.

O tym, jakie zajmują stanowiska decydują w głównej mierze predyspozycje, wiedza i doświadczenie.  Policjantki z jednej strony muszą być stanowcze, z drugiej zaś wrażliwe na krzywdę. Kobiety są cenione za dokładność, obowiązkowość, zaangażowanie, ale i empatię. Częściej to one prowadzą trudne rozmowy z ofiarami przemocy czy gwałtu. Panie bardzo często godzą swoje zawodowe obowiązki z rolą żony i matki ale, nierzadko  znajdują czas na pasje lub pomaganie innym, o czym piszemy tutaj.

Nie można zapominać o paniach pracujących na etatach cywilnych w Policji. Na Podkarpaciu jest ich ponad 800. Pracują najczęściej na stanowiskach administracyjno–biurowych, dbają o właściwy obieg dokumentacji, wyposażenie jednostek oraz funkcjonariuszy, zajmują się kwestiami finansowymi i kadrowymi. Ich praca jest równie ważna, bo zapewnia właściwe funkcjonowanie jednostek Policji.

Policja kobieca ma ogromne tradycje

Policja Państwowa została powołana 24 lipca 1919 roku ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej. Kobiety w tej formacji były niemal od początku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zakres obowiązków jaki czekał na organy bezpieczeństwa publicznego w nowych warunkach sprawił, że nie można było sobie pozwolić na pominięcie kobiet w tworzonych służbach porządkowych. Okres dwudziestolecia międzywojennego był czasem wielkich przemian zarówno społecznych jak i obyczajowych, a pojawienie się kobiet w Policji Państwowej było m.in. efektem rozszerzania obszarów ich aktywności zawodowej. Zadecydowano o powstaniu Kobiecej Policji, która rozpoczęła swą działalność 26 lutego 1925 r. Na jej czele stanęła kom. Stanisława Filipina Paleolog. Więcej o historii i początkach kobiet w mundurach można przeczytać tutaj.

 

mtr