Aktualności

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 12.06.2019

Dwóch nowych biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie odebrało z rąk Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosława Juźwiaka świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Będą opiniować ze specjalności genetyka sądowa oraz badania mechanoskopijne.

W poniedziałek, w sali multimedialnej Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji, odbyła się uroczystość nadania uprawnień biegłym policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. W uroczystości wzięli udział prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Krzysztof Borkowski, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP nadkom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, kandydaci na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, kierownicy zakładów CLKP oraz naczelnicy LK KWP/KSP.

Decyzją Dyrektora CLKP, uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych z 7 specjalności kryminalistycznych otrzymało 13 kandydatów. Dwóch z nich to biegli z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie. Specjalizują się w genetyce sądowej oraz badaniach mechanoskopijnych.

Świadectwa uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych biegłym wręczyli insp. Radosław Jóźwiak Dyrektor CLKP oraz prof. Tadeusz Tomaszewski z Uniwersytetu Warszawskiego. To zwieńczenie kilkuletniego procesu kształcenia pod okiem doświadczonych biegłych, na który składały się liczne kursy, egzaminy i praktyki. Kandydaci w maju zdali egzamin końcowy, a po złożeniu ślubowania stali się pełnoprawnymi biegłymi.

Wyróżnienie odebrał biegły badań mechanoskopijnych asp. Witold Kempa, który na egzaminie końcowym uzyskał najlepszy wynik.

 

Więcej o uroczystości na stronie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.