Aktualności

III Wojewódzka Konferencja "Przeciwko krzywdzeniu dziecka- współpraca międzyinstytucjonalna"

Data publikacji 05.11.2019

Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się III Wojewódzka Konferencja pod nazwą: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”. Konferencja zorganizowana została przez Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie, Fundację na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL oraz Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA. Przedsięwzięcie poświęcone było problematyce przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie wspólnie z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL oraz Stowarzyszeniem Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA zorganizował III Wojewódzką Konferencję pn.: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”. Konferencję patronatem honorowym objęli: Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęło katolickie radio Via.

Spotkanie rozpoczął mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który przywitał uczestników oraz przedstawił tematykę konferencji. W konferencji wzięli udział: Jerzy Cypryś - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Dankowska - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Monika Bernat – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Ewa Kloc - wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Łukasz Kosiba - Kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Marcin Mołoń – Prezes Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL.

Konferencję moderowali kom. Elżbieta Siupik – specjalista Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie oraz Wiceprezes Fundacji PRO – FIL - Tomasz Kobylański.

Konferencja skierowana została do dyrektorów szkół, pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W pierwszym wystąpieniu Patrycjusz Nowakowski – kurator zawodowy III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu omówił „Przesłanki wnioskowania o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego”. Kolejnym prelegentem była Katarzyna Rogala – Dyrektor Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, która przedstawiła tematykę dotyczącą: „Zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży, a środowisko rodzinne”. W dalszej części Jakub Litwin – Kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie omówił „Czynności zabezpieczenia dziecka w rodzinie w związku z przemocą – kontekst społeczny i psychologiczny”. Sabina Południak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk przedstawiła temat: „Edukacja medialna dzieci i młodzieży w zakresie cyberprzemocy”.

Konferencję podsumował mł. insp. Piotr Kluz podkreślając, że walka z przemocą wobec dzieci, to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość rodziców, opiekunów i profesjonalistów, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy.

Konferencja została dofinansowana z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.


W załącznikach materiały pokonferencyjne.
 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
  Foto: Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
 • III Konferencji Wojewódzkiej pt. - Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna
  Foto: Urząd Marszałkowski w Rzeszowie