Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Aktualności - Policja Podkarpacka

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 18.02.2019

Dzisiaj rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do 24 lutego informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Gospodarzem inicjatywy „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuraturami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi.

22 lutego został ustanowiony "Dniem Ofiar Przestępstw". Tego dnia w komendach miejskich i powiatowych na Podkarpaciu wyznaczone będą dyżury. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać pomoc i bezpłatne porady. Dyżurujący policjanci będą także kierować pokrzywdzonych, w celu uzyskania dalszego wsparcia, do podmiotów, które świadczą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji znajduje się na stronie: funduszsprawiedliwości.gov.pl.

Informacje o przedsięwzięciach organizowanych w ramach obchodów "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w jednostkach policji na Podkarpaciu:

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej

Komenda Powiatowa Policji w Lesku

Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Komenda Powiatowa Policji w Przeworsku

Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu

Komenda Miejska Policji w Krośnie

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie

Komenda Powiatowa Policji w Sanoku

Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli

Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych