Fundusze pomocowe dla Policji

Projekt „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności"

Data publikacji 20.10.2021

Projekt  „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności"

1 października 2021 roku, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, będąca Liderem Projektu, rozpoczęła realizację projektu „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”, dofinansowanego ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Partnerami Projektu są:

 • Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie
 • Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim

20 października 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie podpisał Porozumienie Finansowe w sprawie realizacji projektu pomiędzy KWP Rzeszów a MSWiA oraz COPE MSWiA.

Celem głównym projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki zorganizowanych oszustw metodą na tzw. „wnuczka” pod różną legendą (na wnuczka, na policjanta, na wypadek)
w tym kampanie edukacyjno-informacyjne oraz spotkania bezpośrednie z seniorami na terenie 5 województw (podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego) do 31.XII.2022 r.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 1. Spotkanie inauguracyjne Projektu na terenie województwa podkarpackiego.
 2. Seminarium regionalne na terenie 5 województw (podkarpackim, lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz lubuskim)
 3. Seminarium krajowe na terenie województwa lubuskiego
 4. Szkolenie z techniki doskonalenia jazdy dla 150 funkcjonariuszy Policji
 5. Szkolenia regionalne dla podmiotów finansowych
 6. Organizacja „Dni pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”
 7. Organizacja akcji „Powiadom swojego seniora”
 8. Utworzenie procedury postępowania dla policji oraz przedstawicieli instytucji finansowych,
 9. Konferencja podsumowująca projekt na terenie województwa lubelskiego.

Czas realizacji projektu - 1.10.2021-31.12.2022 r

Wartość projektu -  1 873 782,93 zł

Dofinansowanie FBW: 1 405 337,20 zł

Wkład własny: 468 445,73 zł

 

Powrót na górę strony