Fundusze pomocowe dla Policji

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Data publikacji 10.05.2018

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pod nazwą „Doposażenie Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie w sprzęt specjalistyczny niezbędny do prowadzenia działań podwodnych i wysokościowych"

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału technicznego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie przez zakup nowego sprzętu wyposażenia tj. sprzętu wysokościowego i sprzętu nurkowego umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii.

 

Realizacja zadania: 2018 rok 

Całkowita wartość zadania: 173 628,28 zł

Wartość dofinansowania: 138 902,00 zł

Powrót na górę strony