Ogłoszenie o służbie w Policji

Jakie dokumenty przygotować i gdzie je złożyć?

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DOKUMENTY OD KANDYDATÓW PRZYJMUJEMY W KAŻDYM TYGODNIU W PONIEDZIAŁKI
I  WTORKI
(poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

Przychodząc do nas, przygotuj niżej wymienione dokumenty
i ułóż je w następującej kolejności:
 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego  Policji
  w Rzeszowie;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B) - druk do pobrania;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ostatnie uzyskane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe  (oryginały tych dokumentów przynieś ze sobą do wglądu)
  - nie dysponujemy urządzeniem kserograficznym;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy
  lub służby, jeżeli wcześniej pozostawałeś(-aś) w stosunku pracy lub w służbie (oryginały tych dokumentów posiadaj przy sobie do wglądu);
 • książeczkę wojskową z wpisem o przeniesieniu do rezerwy (do wglądu);
 • dowód osobisty (do wglądu).

Ponadto, jeśli posiadasz:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielegniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 • prawo jazdy kategorii "B";
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2;
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2;
 • uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej;
 • prawo jazdy kategorii innej niż wymieniona wyżej.

koniecznie przynieś kserokopie tych dokumentów  i ich oryginały do wglądu
a otrzymasz dodatkowe punkty!

Nie są wymagane inne dokumenty, niż te, które zostały wyżej wymienione!
 

Dokumenty należy składać osobiście w każdy poniedziałek i wtorek
(oprócz świąt państwowych), w godzinach od 8:00 do 14:00
w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie
z siedzibą na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie

(Zaczernie 187, budynek D, pok. nr 7).

 

Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów nie jest równoznaczne z opracowaniem tej osoby do przyjęcia do służby w Policji bezpośrednio na najbliższy wyznaczony termin przyjęć a stanowi dopiero podstawę do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
Przyjęcie osoby do służby w Policji, w wyznaczonych terminach, może nastąpić po zaliczeniu wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego i uzyskaniu przez kandydata wystarczającej liczby punktów.

Kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Doboru

Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Rzeszowie:

 

47-821-26-53;

47-821-26-63;

47-821-27-78;

47-821-26-66;

47-821-23-67;

47-821-26-50;

fax: 47-821-26-69.

 

 

 

Powrót na górę strony