Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka w Policji

Data publikacji 07.07.2009

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Praw Człowieka 

podinsp. Paweł Międlar

ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów

tel. 47  821-29-05
e-mail: opc@rz.policja.gov.pl


Głównym zadaniem Pełnomocnika jest propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach podkarpackiej Policji, a także bieżące monitorowanie działań policjantów pod kątem respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.
 

W 2004 r. utworzono sieć pełnomocników ds. ochrony praw człowieka w Policji. Obecnie na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Prawa Człowieka natomiast w terenie wykonuje swoje zadania siedemnastu pełnomocników KWP/KSP wspomaganych przez nieetatowych pełnomocników w szkołach Policji.
 

Zakres zadań oraz sieć pełnomocników KWP/KSP  - kliknij 

Powrót na górę strony