Czym jest psychologia?

Czym jest psychologia?

Data publikacji 17.10.2008

Czym jest psychologia?


Psychologia jest nauką majacą długą przeszłość i krótką historię. Przez ponad dwa tysiąclecia problematyką psychologiczną zajmowali się niemal wyłącznie filozofowie, niekiedy filozofujący lekarze, pisząc specjalne traktaty lub poświęcając część obszerniejszych prac zagadnieniu duszy, która uważana za byt niematerialny stanowiła przedmiot dociekań psychologicznych. Dopiero w II połowie XIX wieku psychologia wyodrębniła się jako samodzielna dyscyplina naukowa, posługująca się eksperymentem, a termin "dusza" zastąpiony został terminem "psychika". Rozważania z zakresu psychologii ograniczyły się do analizy i charakterystyki zjawisk, procesów psychicznych i różnorodnych stosunków między nimi, a zjawiskami fizycznymi i fizjologicznymi. Metoda badawczą była introspekcja tzw. obserwacja bezpośrednia własnych przeżyć. W tym nurcie rozwijały się różne koncepcje psychologiczne. Równoczesnie formował się w psychologii drugi nurt badań, krytyczny wobec poprzedniego. Charakteryzowała go metoda obiektywna - jako przedmiot badań psychologicznych przyjmował zachowania zwierząt i ludzi. Według współczesnej psychologii badania psychologiczne działalności ludzkiej regulującej stosunki człowieka z otaczającym światem obejmują pięć podstawowych grup zagadnień:

 

  1. źródła działalności - potrzeby, emocje, motywy;
  2. czynności - procesy poznawcze (spostrzeganie, pamięć, uczenie się, język),
  3. czynności - procesy decyzyjno - wykonawcze,
  4. kształtowanie się doświadczenia osobniczego,
  5. formowanie osobowości jako struktury nadrzędnej, sterującej i kontrolującej działalnść jednostki i całokształt jej psychicznego funkcjonowania.


Docenienie korzysci płynących z wykorzystania osiągnięć psychologii spowodował, że ta dziedzina wiedzy zaczęła się dynamicznie rozwijać. Dlatego też wyodrębiło się wiele kierunków psychologii np. psychologia rozwojowa, wychowawcza, kliniczna, pracy, przemysłowa, społeczna, sportu, reklamy, lotnicza, wojskowa i wiele innych.

Psychologia jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem człowieka, jego zachowaniem w środowisku społecznym, w tym także w środowisku pracy. W związku z tym zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności psychologiczne spowodowało coraz powszechniejsze korzystaniem z pomocy psychologa. Także w Policji od 1996 r. zostali zatrudnieni psychologowie.

 

Czym zajmuje się psycholog w policji?

Powrót na górę strony