Czym zajmuje się psycholog w policji?

Czym zajmuje się psycholog w policji?

Data publikacji 17.10.2008

Czym zajmuje się psycholog w Policji?

 

Działania psychologów policyjnych reguluje Zarzadzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz.Urz. KGP z 2014r., poz 118) http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U27/2014/38/118.pdf#zoom=90

 

Komu pomagamy?

Psychologowie Sekcji Psychologów KWP w Rzeszowie obejmują opieką psychologiczną policjantów i pracowników Policji województwa podkarpackiego.

 

 

Psychologowie w Policji realizują zadania z zakresu:

1. Psychologii zarzadzania zasobami ludzkimi, w tym:

 • przeprowadzają badania psychologiczne kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  w celu określenia ich predyspozycji intelektualnych i osobowościowych,
 • przeprowadzają badania psychologiczne w celu określenia predyspozycji policjantów do służby na wybranych stanowiskach słuzbowych lub w niektórych komórkach organizacyjnych w Policji,
 • diagnozują problemy organizacji związane z obszarem zarzadzania zasobami ludzkimi,
 • współpracują z innymi komórkami organizacyjnymi KWP w tworzeniu systemu rozwoju zasobów ludzkich. 

2. Opieki psychologicznej i psychoedukacji, w tym:

 • udzielają porad i konsultacji funkcjonariuszom i pracownikom Policji,
 • udzielają wsparcia w ramach pierwszej pomocy emocjonalnej,
 • prowadzą interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
 • diagnozują problemy środowiska pracy policjantów i pracowników Policji oraz wskazują ewentualne sposoby ich rozwiązywania,
 • prowadzą działalność psychoedukacyjną,
 • sprawują opiekę psychologiczną nad funkcjonariuszami i pracownikami Policji w wyznaczonych jednostkach Policji.

3. Psychologii policyjnej stosowanej, w tym:

 • udzielają pomocy w czynnościach dochodzeniowo - śledczych i operacyjno - rozpoznawczych  w zakresie wiedzy psychologicznej,
 • udzielają pomocy w przedsięwzięciach realizowanych przez pion prewencji w zakresie wiedzy psychologicznej,
 • uczestniczą w negocjacjach policyjnych w charakterze psychologa - konsultanta,
 • prowadzą szkolenia z zakresu psychologii policyjnej stosowanej. 

 


Psycholog policyjny w swojej działalności kieruje się kodeksem etyczno - zawodowym psychologa:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29 

Powrót na górę strony