Aktualności

Uczniowie z Podkarpacia laureatami II edycji konkursu „Policjanci w służbie historii"

Data publikacji 02.07.2018

Cztery zespoły reprezentujące szkoły z Podkarpacia zostały nagrodzone spośród 113 startujących w ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Policjanci w służbie historii”. Ich prace konkursowe znalazły w gronie najlepszych. Uczniowie Zespołu Szkół w Tyczynie, liceów ogólnokształcących w Kołaczycach i Nowym Żmigrodzie przedstawili wybrane sylwetki policjantów oraz przeprowadzili "żywą lekcję historii".

Organizatorem konkursu był Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie oraz Komenda Główna Policji. Jego celem było zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji II Rzeczypospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego. Tematyka konkursu dotyczyła Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, a do zadań uczestników należało opracowanie biogramu wybranego policjanta i przygotowanie filmu z prezentacją postaci, opisanie miejsca pamięci związanego z wkładem Policji Państwowej w budowanie państwowości polskiej w okresie II Rzeczypospolitej oraz przeprowadzenie „żywej lekcji historii” nawiązującej do zagadnień konkursowych.

W konkursie wzięło udział 113 zespołów z całej Polski. Wśród 12 laureatów znalazły się reprezentacje z Zespołu Szkół w Tyczynie i z Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. Drugi z zespołów z Tyczyna oraz uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie otrzymali wyróżnienia.

Przed konkursem uczestnicy wzięli udział w warsztatach w zorganizowanych przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie i Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, w czasie których rozwijali swoje umiejętności analizy źródeł historycznych oraz zapoznali się z historią Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej. Mogli także uzupełnić swoje wiadomości dotyczące przygotowania materiału multimedialnego. Przygotowując prace konkursowe przeprowadzali wywiady ze świadkami historii – rodzinami opisywanych policjantów, gromadzili pamiątki z ich domowych archiwów, w dokumentach z archiwów państwowych szukali śladów swoich bohaterów. Opracowanie zadań konkursowych wymagało zarówno znajomości historii II Rzeczypospolitej, jak i dziejów Policji Państwowej i wojennych losów jej funkcjonariuszy.

Wielu uczestników podeszło do zadań bardzo kreatywnie, czego rezultatem były filmy o wybranej i upamiętnionej w ten sposób postaci policjanta. Przygotowane przez uczniów projekty niejednokrotnie pokazywały, że historia nie musi być nudna i można nią zainteresować młodych ludzi. 

Laureaci konkursu na przełomie sierpnia i września 2018 roku wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Miednoje.

  • foto: Instytut Pamięci Narodowej  - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
    foto: Instytut Pamięci Narodowej - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
  • foto: Instytut Pamięci Narodowej - Zespół Szkół w Tyczynie
    foto: Instytut Pamięci Narodowej - Zespół Szkół w Tyczynie
  • foto: Zespół Szkół w Tyczynie
    foto: Zespół Szkół w Tyczynie
Powrót na górę strony