Policjanci polegli na Wschodzie 1939-1944

Wykaz policjantów pomordowanych na Wschodzie, związanych z naszym regionem

Od lat trwają prace nad ustaleniem liczby policjantów zamordowanych w czasie II wojny światowej na Wschodzie. Ilu z nich pochodziło z terenu dzisiejszego Podkarpacia, pełniło tu służbę, lub w inny sposób było związanych z naszym regionem? Na naszą prośbę Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie przygotował opracowanie, które obejmuje biogramy 244 osób. Mając na uwadze, że od czasu opracowania zestawienia pojawiły się nowe źródła, planujemy jego aktualizację.

Opracowanie nosi tytuł: Wykaz funkcjonariuszy Policji Państwowej, pochodzących, bądź pracujących na terenach dzisiejszego województwa podkarpackiego, którzy w latach 1939-1941 zostali zamordowani przez sowieckie organy bezpieczeństwa, bądź zmarli w sowieckich łagrach i więzieniach. Autorami są Tomasz Bereza i Urszula Sport.

W zestawieniu zostali umieszczeni zarówno funkcjonariusze Policji Państwowej osadzeni w obozie w Ostaszkowie i zgładzeni w Twerze, jak również osadzeni w więzieniach na terenie sowieckiej Ukrainy i zamordowani na mocy tej samej decyzji Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r. (Lista Ukraińska). Wykaz nie zawiera informacji o wszystkich ofiarach, szczególnie z Listy Ukraińskiej. Ponadto ujęto tu inne ustalone przypadki mordów popełnionych przez sowieckie organy bezpieczeństwa na funkcjonariuszach Policji Państwowej w latach 1939-1941.
 

Pliki do pobrania

  • Opracowanie ''Wykaz funkcjonariuszy...
    207.34 KB
    Wykaz funkcjonariuszy Policji Państwowej pochodzących, bądź pracujących na terenach dzisiejszego województwa podkarpackiego, którzy w latach 1939-1941 zostali zamordowani przez sowieckie organy bezpieczeństwa, bądź zmarli w sowieckich łagrach i więzieniach (lista niepełna)
Powrót na górę strony